Lectoraten Kernenergie

open
  • Financiering voor een lectoraat dat een hogeschool en een nucleaire organisatie verbindt
  • De hogeschool en de nucleaire organisatie dragen ieder bij met minimaal
    € 200.000 in geld of in natura
  • Per lectoraat Kernenergie kan € 400.000 worden aangevraagd
Indieningsronde 2024-2025

Inhoud

Doel van Lectoraten Kernenergie

Op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050 heeft het kabinet de ambitie om de elektriciteitsproductie in 2040 CO2-neutraal te maken. Kernenergie kan daar aan bijdragen. Het is daarom belangrijk dat er een goede nucleaire kennisinfrastructuur is in Nederland waarin hogescholen en hun praktijkgericht onderzoek onmisbaar zijn.

Deze regeling geeft een impuls aan de nucleaire kennisinfrastructuur door 3 lectoraten te financieren op dit gebied. Ook stimuleren we hiermee de samenwerking tussen hogescholen en nucleaire organisaties. Met de regeling kan de 1e stap gezet worden in het aansluiten van de hogescholen bij de landelijke innovatieagenda Kernenergie die in ontwikkeling is.

Wie kan lector worden binnen het lectoraat?

  • een lector, senior onderzoeker of (docent-)onderzoeker van de hogeschool
  • senior onderzoeker van de nucleaire organisatie waarmee de samenwerking is
  • externe expert of onderzoeker die bij de hogeschool aan de slag wil

Financiering van het lectoraat

Regieorgaan SIA financiert maximaal € 400.000 per lectoraat. De hogeschool en de nucleaire organisatie dragen ieder bij met minimaal € 200.000 in geld of in natura.

Ophaalmomenten

Voor deze ronde kun je doorlopend indienen. Op de rondepagina vind je binnenkort de indienmomenten. Dit zijn de data waarop wij alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling nemen. Voor Lectoraten Kernenergie zijn er 3 ophaalmomenten in 2024: 21 mei 2024, 5 november 2024 en 13 mei 2025.

Aanvraag voorbereiden

De hogeschool en de nucleaire organisatie gaan het samenwerkingsverband aan. De hogeschool is hoofdaanvrager. Daarnaast kunnen andere nucleaire organisaties, relevante publieke partijen en/of (mkb-)ondernemingen aansluiten.

Het lectoraat mag ingebed worden in een bestaand lectoraat. Voorwaarde is dat de beoogde lector een zelfstandige onderzoekslijn krijgt binnen het lectoraat.

Een goede aanvraag voorbereiden vraagt tijd en aandacht. Houd rekening met een periode van 2 tot 4 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Openstaande ronde

2e ophaalmoment uiterlijk Nov. 5, 2024
Details bekijken

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Onderdeel van de beoordelingsprocedure is een interview door de commissie met de aanvragers. Ongeveer 3-4 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over Lectoraten Kernenergie? Neem dan contact op met:

Annejet Spierenburg

Programmamanager

KIA Energietransitie & Circulariteit