Mandatering van subsidieaanvragen

Normaal gesproken moet een lid van het College van Bestuur (CvB) van de hogeschool een handtekening zetten op iedere subsidieaanvraag. Voor regelingen waarvoor je maximaal € 50.000 kunt aanvragen, hoeft dat niet altijd. Het CvB kan ook iemand binnen de hogeschool mandaat verlenen om deze aanvragen te tekenen.

Mandateren

Om het aanvraagproces beheersbaar te houden, kun je jouw CvB vragen je te mandateren om subsidieaanvragen in te dienen tot een bedrag van maximaal € 50.000. Hieronder vallen bijvoorbeeld de thematische KIEM-regelingen.

Als je CvB jou mandateert, nemen we je op in ons mandaatregister. Je hoeft maar 1 keer de benodigde informatie naar ons toe te sturen. We hebben de volgende documenten van je nodig:

  1. Een rechtsgeldig document waaruit de mandatering blijkt, zoals een procuratieregeling. Hierop staat een naam en handtekening van de voorzitter of een lid van het CvB. Het is ook toegestaan dat een CvB-lid een begeleidende brief stuurt waarin wordt verwezen naar het mandateringsdocument.
  2. Het volledig ingevulde mandateringsformulier van Regieorgaan SIA. Hierop staat wie de gemandateerde persoon is (naam en functie). Je kunt dit formulier bij ons opvragen.

Formulier opvragen

Je kunt het mandateringsformulier via mail opvragen bij Lorianne Placidus.

Lorianne Placidus

Programma-assistent

Mandaatregister

Aan de hand van de aangeleverde gegevens en documenten stelt Regieorgaan SIA het mandaatregister op. De (persoons)gegevens en documenten die je ons aanlevert, gebruiken we alleen voor het mandaatregister. Dit in overeenstemming met de AVG.

Subsidieaanvragen indienen met mandaat

Regieorgaan SIA blijft expliciet uitvragen (in het aanvraagformulier) of je gebruik wil maken van de mogelijkheid tot mandatering. Als dat zo is, volsta je vervolgens met je naam en handtekening op het aanvraagformulier. Wij controleren dan in ons mandaatregister of je inderdaad mandaat hebt.

Contact

Wil je meer informatie over de mogelijkheid tot mandatering of over ons mandaatregister? Neem dan contact op met:

Matthijs Witkam

Adviseur bedrijfsvoering