Indieningsronde september 2023

open RAAK-mkb

In totaal is € 5,1 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 300.000 per aanvraag.

 • Opening ronde June 9, 2023
 • Sluitingsdatum 26 september 2023, 14.00 uur
 • Beoordeling november 2023
 • Hoor en wederhoor december 2023
 • Beoordeling en besluit februari 2024
 • Bekendmaking maart 2024

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Onderaan deze pagina vind je alle benodigde documenten.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  De onderzoeksvraag is aantoonbaar gebaseerd op een vraag van (professionals werkzaam in) het mkb. Het antwoord voorziet in een behoefte van de professionele praktijk.
 • Netwerkvorming
  Het consortium heeft voldoende kennis en kwaliteit om het onderzoek uit te voeren. Mkb-ondernemingen hebben een actieve rol.
 • Onderzoeksplan
  Het onderzoek bouwt voort op state-of-the-art-kennis, de onderzoeksmethodieken passen bij de onderzoeksvraag, het onderzoek is navolgbaar en de projectplanning en -organisatie zijn realistisch.


In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 50%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 25%.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat naast de hogeschool bestaat uit minimaal 6 mkb-ondernemingen, en minimaal 1 organisatie van samenwerkende partijen die de mkb-praktijk vertegenwoordigt, zoals een koepel- of brancheorganisatie of een beroepsvereniging. Van de vereiste 6 mkb-ondernemingen moeten er minimaal 5 in Nederland gevestigd zijn.
 • Mkb-ondernemingen (waaronder ook zzp'ers) voldoen aan de criteria in de call for proposals.
 • De consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 50% bij aan de totale projectkosten. De bijdragen van de partners kunnen zowel in geld als in natura plaatsvinden.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina over projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over RAAK-mkb? Neem dan contact op met:

Jorick Bruins

Programmamanager