RAAK-mkb

  • Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb
  • De financiering is maximaal € 300.000 per aanvraag
  • De partners in het onderzoek dragen ten minste 50% bij aan de totale projectkosten
Indieningsronde maart 2024 Indieningsronde september 2023

Inhoud

Doel RAAK-mkb

Lectoren en onderzoekers van hogescholen doen samen met mkb’ers praktijkgericht onderzoek. Gezamenlijk komen ze tot kennis en innovaties die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De uitkomsten van het onderzoek helpen ook om het onderwijs van hogescholen actueel te houden en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt.

Vraag mkb centraal

In een RAAK-mkb-onderzoek staat een vraag uit het mkb centraal. Hogescholen en andere kennisinstellingen en minimaal 6 mkb-ondernemingen doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag. Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat.

Financiering van onderzoek

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool? Dan kun je 2 keer per jaar een RAAK-mkb-financiering aanvragen. De eerstvolgende keer is uiterlijk 26 september 2023. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 300.000. Je kunt meerdere aanvragen indienen.

De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 50% van het onderzoeksbudget bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is bij een subsidiebedrag van € 300.00 dus ten minste € 600.000.

Aanvraag voorbereiden

Een goede aanvraag voorbereiden vraagt tijd en aandacht. Houd rekening met een periode van 2 tot 4 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Ronde in beoordeling

Hoor en wederhoor uiterlijk May 31, 2024
Details bekijken

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de indieningscriteria, leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Ongeveer 4 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over RAAK-mkb of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Jorick Bruins

Programmamanager

RAAK-mkb

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is RAAK-mkb niet de financiering die past bij jouw onderzoek? Regieorgaan SIA financiert bijvoorbeeld ook kortlopende verkennende onderzoeken (KIEM), onderzoek in samenwerking met de publieke sector (RAAK-publiek) en langdurend onderzoek (RAAK-PRO). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze subsidies.