Voedsel en Groen: Thematische vraagstukken

open
  • Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb of publieke instellingen
  • We financieren maximaal € 500.000 per aanvraag
  • De partners in het onderzoek dragen 25% bij van het subsidiebedrag
Indieningsronde november 2022 Indieningsronde juni 2022

Inhoud

Doel Thematische vraagstukken

Het groene domein kent tal van maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor duurzaam bosbeheer in de Amazoneregio? Hoe combineren we landbouw en natuur op hetzelfde perceel?

Met de regeling Thematische vraagstukken, onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s in het groene domein.

Het onderzoek en de uitkomsten ervan zorgen voor nieuwe kennis en leveren een bijdrage aan de actualisatie van het onderwijs. Ook werkt het onderzoek door in de beroepspraktijk en leidt het tot concrete handelingsperspectieven voor professionals.

Thema’s

Indieningsronde november 2022

Voor de indieningsronde november 2022 vragen we onderzoeksvoorstellen uit binnen de volgende 6 thema’s:

  1. Duurzaam bosbeheer in de Amazoneregio
  2. Fieldlab circulaire meststoffen in de plantaardige teelt
  3. Mechanisatie agroforestry
  4. Melkveehouderij in veenweidegebieden met hogere grondwaterstanden
  5. Nieuwe eiwitbronnen
  6. Duurzame lokale voedselproductie Caribisch Nederland

In de call for proposals van de openstaande ronde vind je meer informatie over de verschillende thema’s.

Financiering van onderzoek

Ben je lector bij een hogeschool? Dan kun je uiterlijk 14 juni 2022 en 1 november financiering aanvragen. Het minimale bedrag dat je kunt aanvragen is € 200.000, het maximale bedrag is € 500.000. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 25% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura.

Open voor alle hogescholen

De regeling Thematische vraagstukken is niet exclusief voorbehouden aan de 4 HAO-instellingen, zoals bij enkele regelingen onder Praktijkkennis voor Voedsel en Groen het geval is. Alle door de overheid gefinancierde hogescholen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 3 tot 4 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Openstaande ronde

Sluitingsdatum uiterlijk Nov. 1, 2022
Details bekijken

Ronde in beoordeling

Interviews uiterlijk Sept. 30, 2022
Details bekijken

Beoordeling

Alle in behandeling genomen aanvragen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. Per thema is er een aparte commissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk.

De bevindingen van de commissie sturen we schriftelijk naar de aanvragers. Dan volgt een interview. De aanvragers ontvangen een uitnodiging voor het interview en na afloop van alle interviews stelt de beoordelingscommissie de uiteindelijke beoordeling vast. Ongeveer 4 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over Thematische vraagstukken of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.