Voedsel en Groen: Thematische vraagstukken

open
 • Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb of publieke instellingen
 • We financieren maximaal € 500.000 per aanvraag
 • De partners in het onderzoek dragen 25% bij van het subsidiebedrag
Indieningsronde april 2024 Indieningsronde oktober 2023

Inhoud

Doel Thematische vraagstukken

Het groene domein kent veel maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Hoe maken we de landbouw duurzamer? Hoe kan Nederlands hout op een zo hoogwaardig mogelijke manier vewerkt worden?

Met de regeling Thematische vraagstukken, onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s in het groene domein.

Het onderzoek en de uitkomsten ervan zorgen voor nieuwe kennis en leveren een bijdrage aan de actualisatie van het onderwijs. Ook werkt het onderzoek door in de beroepspraktijk en leidt het tot concrete handelingsperspectieven voor professionals.

Financiering van onderzoek

Je kunt uiterlijk 16 april 2024 financiering aanvragen. Het minimale bedrag dat je kunt aanvragen is € 200.000, het maximale bedrag is € 500.000. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 25% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura.

Open voor alle hogescholen

De regeling Thematische vraagstukken is niet exclusief voorbehouden aan de 4 groene hogescholen. Alle door de overheid gefinancierde hogescholen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Thema’s

Indieningsronde april 2024

 1. Ketenafspraken op duurzaamheidsinitiatieven in de landbouw
 2. Op een maatschappelijk verantwoorde wijze dieren doden
 3. Dynamiek achter zeehondenpopulaties
 4. Hoogwaardig houtgebruik


Indieningsronde oktober 2023

 1. Gebiedsgericht werken
 2. De waarde van de boerderij voor de regionale identiteit en leefomgeving
 3. Handelingsperspectief agroforestry voor boeren
 4. Monitoring KPI’s & Digitalisering (KPI-k)
 5. Duurzaam bosbeheer en –herstel in Zuidoost-Azië
 6. Mechanisatie agroforestry

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 3 tot 4 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Openstaande ronde

Sluitingsdatum uiterlijk April 16, 2024
Details bekijken

Ronde in beoordeling

Schriftelijke reactie naar aanvragers uiterlijk Dec. 1, 2023
Details bekijken

Beoordeling

Alle in behandeling genomen aanvragen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. Per thema is er een aparte commissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk.

De bevindingen van de commissie sturen we schriftelijk naar de aanvragers. Dan volgt een interview. De aanvragers ontvangen een uitnodiging voor het interview en na afloop van alle interviews stelt de beoordelingscommissie de uiteindelijke beoordeling vast. Ongeveer 5 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over Thematische vraagstukken of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Maaike Spuij

Programmamanager

KIEM-ce, Platformregeling, Take-off hbo

Teun van Haaren

Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, L.INT, Deltapremie

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.