Indieningsronde april 2024

open Voedsel en Groen: Thematische vraagstukken

Er is in totaal € 2 miljoen beschikbaar in deze ronde. Per thema is maximaal
€ 500.000 beschikbaar. Je krijgt minimaal € 200.000 en maximaal € 500.000 per aanvraag.

 • Opening ronde 17 november 2023
 • Sluitingsdatum 16 april 2024, 14.00 uur
 • Schriftelijke reactie naar aanvragers juni 2024
 • Interviews juni 2024
 • Beoordeling en besluit september 2024
 • Bekendmaking september 2024

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag, ongeacht binnen welk thema, wordt beoordeeld op 4 criteria:

 • Passendheid binnen de thematische afbakening
  De onderzoeksvraag sluit aan bij het vraagstuk thematische afbakening zoals beschreven in hoofdstuk 2.2 van de call for proposals.
 • Vraagarticulatie
  Is de onderzoeksvraag aantoonbaar afkomstig uit de beroepspraktijk en sluit deze aan bij de inhoudelijke doelstelling van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen en de doelen van deze call?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen met aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zijn er relaties met relevante initiatieven in het vakgebied, in binnen- en buitenland?
 • Onderzoeksplan
  Omschrijft het plan duidelijk de beoogde bijdrage van het onderzoek aan de handelingsperspectieven van beroepsprofessionals? Bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art-kennis en passen de onderzoeksmethodieken bij de onderzoeksvraag?

Meer informatie over de manier waarop de criteria worden beoordeeld, lees je in de call for proposals.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit ten minste 2 door de overheid bekostigde hogescholen.
 • Daarnaast nemen ofwel 1) minimaal 6 mkb-ondernemingen deel én een organisatie van samenwerkende partijen die de beroepspraktijk vertegenwoordigt, ofwel 2) 3 mkb-ondernemingen, een publieke partij én een organisatie van samenwerkende partijen die de beroepspraktijk vertegenwoordigt, ofwel 3) 2 publieke partijen.
 • Per thema kunnen er aanvullende wensen voor het consortium zijn. Dit lees je in de call for proposals.
 • Alle consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 25% bij van het subsidiebedrag. Cofinanciering kan zowel in geld als in natura.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag gehonoreerd? Dan start je project uiterlijk 9 maart 2025. Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over Thematische vraagstukken of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Teun van Haaren

Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, L.INT, Deltapremie

Maaike Spuij

Programmamanager

KIEM-ce, Platformregeling, Take-off hbo