2021 in vogelvlucht

Inhoud

SIA-congres

Grenzen doorbreken met praktijkgericht onderzoek, dat was het thema van het SIA-congres 2021. Op het laatste moment moesten we omschakelen naar een volledig online congres dat we uitzonden vanuit Beeld & Geluid in Hilversum.

Gerdie Schreuders interviewt Ingeborg van de Ven (juryvoorzitter RAAK-award) in Beeld en Geluid te Hilversum tijdens het SIA-congres.

Gerdie Schreuders interviewt Ingeborg van de Ven (juryvoorzitter RAAK-award)

NWO-brede hack vertraagde subsidieproces

NWO werd in februari getroffen door een hack. Gedurende enkele weken moesten alle medewerkers hun werkzaamheden neerleggen, met als gevolg dat ook het subsidieproces van Regieorgaan SIA tijdelijk stil kwam te liggen. Op 22 maart konden we weer aan het werk. Zoveel mogelijk calls hielden hun oorspronkelijke planning. Calls waarvan de sluitingsdatum in de periode van de hack viel, kregen een nieuwe sluitingsdatum.

Samenwerking in onderzoek in Europa

Samenwerking in Europa vergroot de kennisdeling en stimuleert de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek. Regieorgaan SIA organiseerde samen met de Vereniging Hogescholen en verschillende hogescholen trainingen voor onderzoekers en subsidieadviseurs om deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s te stimuleren. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren het Europese beleid en subsidielandschap, het ontwikkelen van een langetermijnstrategie en consortiumvorming.

Onderzoekers Christos Latsos en Jasper van Houcke van het project ValgOrize aan het werk in het lab.

Onderzoekers Christos Latsos en Jasper van Houcke (HZ University of Applied Sciences)

Resultaten praktijkgericht onderzoek vindbaar en toegankelijk

Regieorgaan SIA ondersteunt de ontwikkeling van een Nationaal Programma Open Science (NPOS). Op onze website publiceerden we een reactie op het Ambitiedocument van NPOS, waarin wij het belang van de transitie naar open science onderschrijven. We zetten ons in om de kennis en producten die praktijkgericht onderzoek oplevert vindbaar en toegankelijk te maken. Regieorgaan SIA is daarom ook betrokken bij de ontwikkeling van het nationaal platform voor praktijkgericht onderzoek Publinova.

City Deal Kennis Maken verlengd tot 2025

Het ministerie van OCW heeft € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor de City Deal Kennis Maken voor de periode 2022 tot 2025. Hogescholen en universiteiten konden in 2021 subsidie aanvragen voor het maken van een plan voor het grootschalig en structureel betrekken van studenten, docenten en onderzoekers bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen van steden. De € 5 miljoen is bedoeld om dit soort plannen te realiseren.

Deelnemers van de City Deal Kennis Maken-dag zitten op de fiets om City Deal-initiatieven te bekijken en ervaringen uit te wisselen.

COVID-19

Ook in 2021 had COVID-19 gevolgen voor het onderzoek van hogescholen en het werk van Regieorgaan SIA. We zagen elkaar vooral veel online, en toen het na de zomer de goede kant op leek te gaan, belandde iedereen in het najaar toch weer thuis. Met als gevolg veel online bijeenkomsten en wederom een volledig online SIA-congres. Met de subsidieregeling RAAK Impuls ondersteunden we 52 RAAK-projecten met het aanpassen van het onderzoek aan de COVID-maatregelen.

Onze Markt test op het Berlijnplein

Start-up Onze Markt brengt eerlijk voedsel naar de supermarkt door consumenten te vragen wat zij belangrijk vinden. Een eerlijke prijs voor de boer? Lokale productie? Regieorgaan SIA en Innofest zorgden dat zij hun concept konden testen op het Berlijnplein, een culturele ontmoetingsplek in Utrecht.

Minne Baukema en Hester Schilt, initiatiefnemers van Onze Markt, tonen een zak aardappelen met een eerlijke prijs en lichten hun initiatief toe.

Minne Baukema en Hester Schilt, initiatiefnemers van Onze Markt, tijdens test op het Berlijnplein