City Deal Kennis Maken verlengd tot 2025

20 May 2021

In 2017 is City Deal Kennis Maken in het leven geroepen om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden. Nu, in 2021, is vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 5 miljoen toegekend voor een verlenging van het CDKM-programma.

City Deal Kennis Maken

De City Deal Kennis Maken (CDKM) versnelt de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven in steden door onderzoekers, docenten en studenten grootschalig te betrekken. Zo zet de CDKM de stad in als rijke leeromgeving voor studenten. Hierbij staan talentontwikkeling, ondernemerschap en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid van studenten voorop.

Een bruisend CDKM-netwerk

Sinds 2017 vinden in de 20 deelnemende steden veel CDKM-pilots en -initiatieven plaats. Docenten, onderzoekers, bestuurders, beleidsmedewerkers, buurtbewoners, studenten: iedereen denkt en werkt mee in de lokale en landelijke context. Regieorgaan SIA heeft de afgelopen 4 jaar verschillende regelingen ontwikkeld voor de CDKM. Deze regelingen richtten zich op het versterken van de samenwerking tussen hogescholen, universiteiten, ROC's en steden.

Blik op de toekomst

Na de successen van de afgelopen 4 jaar is het tijd om op te schalen. Het doel is de samenwerkingen duurzaam in te bedden en het betrekken van studenten, docenten en onderzoekers regulier onderdeel te maken van het stadsbestuur en van de onderwijs- en onderzoekspraktijk. Om deze volgende stap te ondersteunen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor 2022 tot 2025.

Aanvragen indienen

Wie een aanvraag wil indienen voor de regeling van € 5 miljoen moet nog even geduld hebben. Deze regeling stelt Regieorgaan SIA volgend jaar open. De huidige regeling voor € 1,2 miljoen is maandagochtend 17 mei gepubliceerd in de Staatscourant. Binnen deze regeling kun je financiering aanvragen voor een implementatieplan om te komen tot een duurzame verbinding tussen kennisinstellingen en maatschappelijke opgaven van steden. Meer informatie vind je op deze pagina.