Investeren in praktijkgericht onderzoek

Onze jarenlange inzet voor het praktijkgericht onderzoek werpt steeds meer z'n vruchten af. Dat zagen we in 2022 onder meer aan de investeringen die de minister gaat doen en de positie die praktijkgericht onderzoek inneemt in de strategie van NWO.

Minister Dijkgraaf investeert in doorontwikkeling praktijkgericht onderzoek

“Praktijkgericht onderzoek heeft zich in de afgelopen decennia in hoog tempo ontwikkeld tot een onmisbare vorm van onderzoek in de Nederlandse kennisinfrastructuur”, stelt minister Dijkgraaf van OCW in juni 2022. De komende 10 jaar investeert de minister € 100 miljoen extra in de doorontwikkeling ervan, waarvan € 15 miljoen jaarlijks via Regieorgaan SIA.


“Nu is het moment om de ambities voor het praktijkgericht onderzoek te realiseren en de capaciteit en continuïteit van hogescholen verder te verstevigen”, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Met deze investering zijn hogescholen toegerust om de komende 10 jaar hun rol als kennisinstellingen verder uit te bouwen.

Inbedding praktijkgericht onderzoek NWO

Wetenschap Werkt! is de nieuwe strategie van NWO voor de periode 2023-2026. Het stuk werd in juli aangeboden aan minister Dijkgraaf (OCW). In haar nieuwe strategie geeft NWO haar visie op hoe het Nederlandse onderzoek er in 2030 voor zou moeten staan en waar NWO aan wil bijdragen – als financier en uitvoerder van onderzoek, en als verbinder van partijen die bij wetenschappelijk onderzoek betrokken zijn. In het stuk is dan ook veel aandacht voor het hele stelsel van onderzoek, innovatie en wetenschap, zo ook voor het praktijkgericht onderzoek en hogescholen.

Praktijkgericht onderzoek is onmisbaar

“Praktijkgericht onderzoek is een onmisbaar en integraal onderdeel van het kennis- en innovatiesysteem”, schrijft NWO. “Hogescholen voeren samen met de beroepspraktijk onderzoek uit aan de hand van concrete vragen uit die praktijk en uit de samenleving. Kennis en resultaten van onderzoek vloeien direct terug in de praktijk.”

De ambitie is om het praktijkgericht onderzoek en Regieorgaan SIA structureel in te bedden binnen NWO. “Het doel is om tot een verbeterde, geïntegreerde positie te komen […], zodat dit onderzoek aan de hogescholen op een samenhangende manier ondersteund wordt.” Regieorgaan SIA is onderdeel van NWO en was nauw betrokken bij het strategieproces voor Wetenschap Werkt! waarin het creëren van impact een rode draad vormt.

Robbert Dijkgraaf en Marcel Levi bij de presentatie van de strategie van NWO

Robbert Dijkgraaf en Marcel Levi bij de presentatie van de strategie van NWO