Podium voor praktijkgericht onderzoek

Inhoud

De Koplopers

“Vergroenen, verduurzamen, innoveren.” Onder dit motto organiseren we samen met debatcentrum De Balie het programma De Koplopers. Hierin gaan lectoren en onderzoekers met andere professionals, politici en belanghebbenden in gesprek over actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld over een toekomstbestendig voedselsysteem. Of de ambitie om in 2050 circulair te zijn.

De uitzendingen van 2022 met onderstaande lectoren zijn terug te kijken:

Gasten van De Koplopers zitten aan tafel om te debatteren, aan tafel van links naar rechts: Adriaan Geuze, Elisabeth Post, Teun van de Keuken, Cees-Jan Pen, Merten Nefs.

Lector Cees-Jan Pen (2e van rechts) te gast bij De Koplopers.

Pilot professional doctorate

In 2022 heeft Regieorgaan SIA samen met de Vereniging Hogescholen gewerkt aan de voorbereidingen voor een pilot van het Professional Doctorate (PD): een eigen doctoraatstraject voor het hbo.

Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren om te interveniëren in complexe praktijken. Bijvoorbeeld die van de energietransitie of de gezondheidszorg. In de pilot heeft Regieorgaan SIA de taak de onderzoekskwaliteit van de PD-trajecten te stimuleren. De pilot gaat in 2023 van start met een regeling voor de financiering van PD-kandidaten.

Kun je stress meten via een kussen?

Een onderzoeksgroep binnen het lectoraat Sensors and Smart Systems van Hanzehogeschool Groningen ontwikkelde de E-motion chair. Hiermee wil het team dementerende ouderen helpen door middel van een kussen dat stress herkent. Het kussen werd afgelopen zomer getest op festival Into The Great Wide Open: zowel de technische aspecten – werken de sensoren goed? – als de mogelijkheden om stress te meten. De tests werden mogelijk gemaakt met financiering vanuit het programma Innofest X SIA. Ook testten meerdere hogescholen innovaties op de Floriade.

2 bezoekers van Into The Great Wide Open testen de E-motion chair onder toeziend oog van ontwikkelaar Frank Manting.

Ontwikkelaar van het kussen Frank Manting voert test uit op Into The Great Wide Open.

PIT magazine: 100% praktijkgericht onderzoek

Cover PIT Gezondheid en Zorg

Praktijk, Innovatie, Toepassing: in februari lanceerden we de 1e editie van ons nieuwe, thematisch magazine PIT. Het magazine laat zien hoe praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. En hoe de samenwerking van hogescholen met bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen hierin onmisbaar is.

In 2022 brachten we 3 nummers uit: Gezondheid & Zorg; Landbouw, Water, Voedsel; en Maatschappelijk Verdienvermogen.

Onderzoekers, docenten en studenten breed betrekken bij maatschappelijke uitdagingen

Op 30 november kwamen minister Dijkgraaf en 70 bestuurders van mbo-, hbo- en wo-instellingen, gemeenten, koepelorganisaties en ministeries bijeen. Zij keken positief terug op 5 jaar City Deal Kennis Maken (CDKM). Er werd ook vooruitgekeken: de komende tijd gaat over opschaling en brede implementatie van het betrekken van onderzoekers, docenten en studenten bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen van steden. Regieorgaan SIA ondersteunt deze opschaling onder andere met een regeling.

De minister reageerde enthousiast: “We willen de band tussen de kennisinstellingen en maatschappij versterken. Waar het land op slot zit, zien we dat kennis het kan openbreken.”

Minister Robbert Dijkgraaf in gesprek met het netwerk tijdens het diner pensant.

Minister Robbert Dijkgraaf in gesprek met het netwerk tijdens het diner pensant.