Financiering Professional Doctorate-kandidaten

open
 • Voor het aanstellen van een PD-kandidaat in een van de 7 domeinen binnen de pilot Professional Doctorate
 • Een aanvraag indienen kan alleen als het PD-voorstel van de kandidaat door de betreffende Graduate Commissie positief beoordeeld is
 • Regieorgaan SIA moet akkoord geven op commissieverslag van de Graduate Commissie die het voorstel beoordeeld heeft voor een aanvraag ingediend wordt
 • De financiering is maximaal € 249.400
Indieningsronde december 2024 Indieningsronde december 2023

Inhoud

Doel professional doctorate

In de periode 2023-2029 wordt onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Hogescholen in 7 domeinen de pilot van de professional doctorate (PD) uitgevoerd. De domeinen zijn:

 1. Energie & Duurzaamheid
 2. Gezondheid & Welzijn
 3. Kunst + Creatief
 4. Leisure, Tourism & Hospitality
 5. Maritiem
 6. Onderwijs: Leren en Professionaliseren
 7. Techniek & Digitalisering

De PD is een nieuwe beroepsopleiding waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde onderzoekende professionals die leren interveniëren in complexe praktijken op niveau EQF-8 (doctoraatsniveau).


Regieorgaan SIA is partner van de Vereniging Hogescholen in de ontwikkeling van het stelsel van praktijkgericht onderzoek. In deze pilot hebben we de taak de onderzoekskwaliteit van de PD-trajecten te stimuleren. Dat doen we via deze regeling Professional Doctorate en via monitoring.

Graduate Commissie

Elk domein heeft een Graduate Commissie. De commissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het PD-programma van het betreffende domein. De Graduate Commissie geeft goedkeuring voor de start van een PD-traject.

Financiering

Per PD-kandidaat kan een hogeschool in de komende ronde maximaal € 249.400 aanvragen. Hiervan is € 236.000 bestemd voor een tegemoetkoming in de loonkosten en € 13.400 voor reis- en studiekosten.

Ophaalmomenten

Deze komende ronde kent 4 ophaalmomenten: op 4 maart, 13 mei en 9 september en 2 december 2024. Dit zijn de data waarop Regieogaan SIA alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling neemt. Meer informatie en alle ophaalmomenten vind je binnenkort op de rondepagina.

Aanvraag voorbereiden

Bij een aanvraag voor financiering van een PD-kandidaat lever je ook in:

 • het door de Graduatie Commissie goedgekeurde PD-voorstel;
 • het akkoord van Regieorgaan SIA op het verslag van de Graduate Commissie;
 • een begroting met de aangevraagde subsidie.

We verwachten dat het 2 weken duurt om de gevraagde gegevens te verzamelen en de begroting op te stellen.

Openstaande ronde

Besluit over commissieverslag uiterlijk Sept. 5, 2024
Details bekijken

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de indieningscriteria krijgen een preadvies opgesteld door medewerkers van Regieorgaan SIA. Vervolgens wordt de aanvraag, inclusief preadvies, ter beoordeling voorgelegd aan de toetsingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en uit de praktijk. Ongeveer een maand na het in behandeling nemen van je aanvraag hoor je of deze gehonoreerd is. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over de regeling Professional Doctorate of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Maartje Harmelink

Programmamanager

Pilot Professional Doctorate

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is dit niet de financiering die je zoekt? Regieorgaan SIA financiert ook onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek in samenwerking met de publieke sector (RAAK-publiek) of het mkb (RAAK-mkb) en langdurend onderzoek (RAAK-PRO). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze subsidies.