Bijeenkomst Pilot Richting Europa

  • June 21, 2024

Op vrijdag 21 juni 2024 organiseren we de 3e bijeenkomst van Richting Europa. Deze bijeenkomst is bedoeld voor projectleden van gehonoreerde projecten en andere geïnteresseerden.

Doel van de bijeenkomst

Veel hogescholen zitten inmiddels in de afrondende fase van hun pilotregeling Richting Europa project. We nodigen je uit om met elkaar in gesprek te gaan over de (voorlopige) uitkomsten, te leren van elkaars ervaringen en stil te staan bij de ambities Richting Europa. Ook gaan we in gesprek over de volgende stappen. Want hoe organiseer je een breed gedragen Europese strategie binnen een hogeschool? Dr. Mendeltje van Keulen, lector Changing Role of Europe aan de Haagse Hogeschool, deelt inzichten uit wetenschap en praktijk.

Deze bijeenkomst is een onderdeel van de pilot Richting Europa. Van elke hogeschool die een aanvraag goedgekeurd heeft gekregen binnen de pilotregeling Richting Europa verwachten we daarom de aanwezigheid van ten minste 1 collega betrokken bij het project. Hogescholen die geen aanvraag toegekend hebben gekregen of niet hebben ingediend maar wel Europese ambities hebben, zijn ook van harte welkom.

Programma

12.00 - 13.00: inloop met lunch
13.00 - 14.15: Deel 1 - On the Horizon

  • Welkom en introductie
  • Het belang van Europese samenwerking - dr. Mendeltje van Keulen, lector Changing Role of Europe
  • Uitgelicht: Resultaten pilotproject Richting Europa

14.15 - 14.30: Pauze
14.30 - 15.30: Deel 2 - On your feet

  • We praten in kleinere groepjes verder over de kansen en uitdagingen in Strategie, Netwerkvorming en Support

15.30 - 16.00: Plenaire afsluiting
16.00 - 17.00: netwerkborrel

Praktische informatie

Datum: vrijdag 21 juni 2024
Locatie: Kanaal 030, Kanaalweg 30 in Utrecht
Tijd: 12.00 tot 17.00 uur