Startbijeenkomst Hoogwaardig houtgebruik

  • Dec. 11, 2023

Regieorgaan SIA organiseert op 11 december een online startbijeenkomst rondom de subsidieregeling Thematische vraagstukken op het thema Hoogwaardig houtgebruik. Naar verwachting wordt de call for proposals van Thematische vraagstukken, indieningsronde april 2024 half november gepubliceerd. Wil je meer weten over deze ronde of ben je op zoek naar consortiumpartners? Neem dan deel aan deze bijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze startbijeenkomst is het toelichten van de ronde en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel. De deelnemers hebben na afloop nieuwe contacten opgedaan en zijn geïnspireerd om samen verder te werken.

De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers van hogescholen en andere geïnteresseerden. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen aanwezig zijn om duiding te geven aan het thema.

Vraagstuk

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Op welke wijze kunnen ketenpartijen gestimuleerd worden om Nederlands hout op een zo hoogwaardig mogelijke manier te verwerken?

Praktische informatie

  • Datum: 11 december
  • Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
  • Plaats: online