Startbijeenkomst Begeleiding van implementatie KPI’s voor kringlooplandbouw

  • April 23, 2024

Regieorgaan SIA organiseert op 23 april een online startbijeenkomst rondom de subsidieregeling Thematische vraagstukken op het thema Begeleiding van implementatie KPI’s voor kringlooplandbouw. Wil je meer weten over deze ronde of ben je op zoek naar consortiumpartners? Neem dan deel aan deze bijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden. De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers van hogescholen en andere geïnteresseerden. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen aanwezig zijn om duiding te geven aan het thema.

Vraagstuk

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op het volgende drieledige vraagstuk dat gebaat is bij een integrale benadering:

  1. Welke kennis en vaardigheden hebben melkveehouders en akkerbouwers nodig om hun bedrijfsvoering aan te passen op doelsturing in plaats van middelsturing?
  2. Hoe wordt de implementatie van de KPI-systematiek ervaren door melkveehouders en akkerbouwers?
  3. In hoeverre leidt bewustwording en benchmarking tot gedragsverandering?

Praktische informatie

  • Datum: 23 april
  • Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
  • Plaats: online