Startbijeenkomst Beweiding

  • April 24, 2024

Regieorgaan SIA organiseert op 24 april een online startbijeenkomst rondom de subsidieregeling Thematische vraagstukken op het thema Beweiding. Wil je meer weten over deze ronde of ben je op zoek naar consortiumpartners? Neem dan deel aan deze bijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden. De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers van hogescholen en andere geïnteresseerden. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen aanwezig zijn om duiding te geven aan het thema.

Vraagstuk

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Welke maatregelen kunnen melkveehouders nemen om in verschillende omstandigheden meer weidegang te realiseren en hoe kunnen melkveehouders worden geactiveerd deze maatregelen te nemen?

Praktische informatie

  • Datum: 24 april
  • Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
  • Plaats: online