Startbijeenkomst De teelt van biobased materialen

  • May 13, 2024

Regieorgaan SIA organiseert op 13 mei een online startbijeenkomst rondom de subsidieregeling Thematische vraagstukken op het thema De teelt van biobased materialen. Wil je meer weten over deze ronde of ben je op zoek naar consortiumpartners? Neem dan deel aan deze bijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden. De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers van hogescholen en andere geïnteresseerden. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen aanwezig zijn om duiding te geven aan het thema.

Vraagstuk

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Hoe kunnen landbouwbedrijven rendabel biogrondstoffen van Nederlandse vezelgewassen oogsten en (laten) verwerken, met als randvoorwaarde een betere bodemkwaliteit en lagere emissie naar de omgeving?

Praktische informatie

  • Datum: 13 mei
  • Tijd: 13.00 tot 15.00 uur
  • Plaats: online