Startbijeenkomst Genetische diversiteit van bossen en plantmateriaal

  • April 23, 2024

Regieorgaan SIA organiseert op 23 april een online startbijeenkomst rondom de subsidieregeling Thematische vraagstukken op het thema Genetische diversiteit van bossen en plantmateriaal. Wil je meer weten over deze ronde of ben je op zoek naar consortiumpartners? Neem dan deel aan deze bijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden. De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers van hogescholen en andere geïnteresseerden. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen aanwezig zijn om duiding te geven aan het thema.

Vraagstuk

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Hoe houden we de (genetische) diversiteit van bomen en struiken van autochtone herkomst in stand en zorgen we voor geschikt plantmateriaal voor de realisatie van de bossenstrategie?

Praktische informatie

  • Datum: 23 april
  • Tijd: 12.30 tot 14.30 uur
  • Plaats: online