Startbijeenkomst Groenblauwe dooradering

  • April 22, 2024

Regieorgaan SIA organiseert op 22 april een online startbijeenkomst rondom de subsidieregeling Thematische vraagstukken op het thema Groenblauwe dooradering. Wil je meer weten over deze ronde of ben je op zoek naar consortiumpartners? Neem dan deel aan deze bijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden. De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers van hogescholen en andere geïnteresseerden. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen aanwezig zijn om duiding te geven aan het thema.

Vraagstuk

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Hoe kunnen groene en blauwe landschapselementen zo optimaal mogelijk worden ingepast in de verschillende praktijkomgevingen om een maximale bijdrage aan biodiversiteit te realiseren?

Praktische informatie

  • Datum: 22 april
  • Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
  • Plaats: online