Startbijeenkomst Kruidenrijk grasland

  • April 22, 2024

Regieorgaan SIA organiseert op 22 april een online startbijeenkomst rondom de subsidieregeling Thematische vraagstukken op het thema Kruidenrijk grasland. Wil je meer weten over deze ronde of ben je op zoek naar consortiumpartners? Neem dan deel aan deze bijeenkomst.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden. De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers van hogescholen en andere geïnteresseerden. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen aanwezig zijn om duiding te geven aan het thema.

Vraagstuk

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Wat weerhoudt agrariërs van het toepassen of het vergroten van het areaal kruidenrijk grasland en op welke wijze kan dit effectief worden opgelost, rekening houdend met verschillende typen kruidenrijk grasland en agrarische bedrijven?

Praktische informatie

  • Datum: 22 april
  • Tijd: 12.30 tot 14.30 uur
  • Plaats: online