Webinar KIEM HighTech

  • March 1, 2024

Met de nieuwe subsidieregeling KIEM HighTech stimuleren en financieren Regieorgaan SIA en Holland High Tech kortlopend onderzoek op basis van (technologie)vragen van het mkb. Meer weten? Op 1 maart is er een webinar.

Met een looptijd van een jaar en een beschikbaar budget van € 40.000 per project biedt deze call kansen voor onderzoekers (hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen), mkb en overige praktijkpartners om samen te werken aan compacte onderzoeksvragen. 3 keer per jaar worden ingestuurde subsidieaanvragen beoordeeld. Voor het komende beoordelingsmoment kun je tot 21 mei een aanvraag indienen.

Webinar

Op vrijdag 1 maart is er een webinar waarin de nieuwe regeling wordt toegelicht en succesvolle hightechvoorbeelden uit eerdere KIEM-aanvragen worden gedeeld. Ken of ben jij die ondernemer of onderzoeker voor wie dit webinar interessant is? Meld je dan aan.

Programma

  • Welkom door Holland HighTech: Gerard van der Zon, operationeel directeur, Holland High Tech
  • Uitleg subsidieregeling KIEM HighTech: Erik Knol, programmamanager, Regieorgaan SIA
  • Ervaringen KIEM-regeling, succesvol inzetten van onderzoek in hightech: Erik Puik, lector Smart Manufacturing, Fontys. Wouter Sparreboom, team leader MEMS group, Bronkhorst High-Tech
  • Gelegenheid voor vragen