€ 3,3 miljoen extra voor RAAK-publiek

4 October 2021

Regieorgaan SIA verhoogt het totaalbudget van de subsidieregeling RAAK-publiek met € 3,3 miljoen naar in totaal € 10,5 miljoen. De ophoging gaat per direct in, vanaf indieningsronde november 2021.

Meer geld voor onderzoek in samenwerking met publieke sector

Met € 3,3 miljoen extra voor RAAK-publiek stelt Regieorgaan SIA jaarlijks meer geld beschikbaar voor 2-jarig onderzoek in samenwerking met de publieke sector. Zo dragen we bij aan meer en beter praktijkgericht onderzoek van hogescholen, met doorwerking naar de praktijk, het onderwijs en de onderzoeksgemeenschap. Het budget van RAAK-publiek komt met deze ophoging in lijn met het budget voor RAAK-mkb.

Verhoging per direct

De verhoging van het subsidieplafond van RAAK-publiek gaat per direct in en geldt voor indieningsronde november 2021. De call for proposals van deze indieningsronde wordt hierop aangepast.