RAAK-publiek

open
  • Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met publieke instellingen
  • De subsidie is maximaal € 300.000 per aanvraag
  • De partners in onderzoek dragen 50% bij aan de totale projectkosten
Indieningsronde november 2024 Indieningsronde juni 2024

Inhoud

Doel RAAK-publiek

Lectoren en onderzoekers van hogescholen doen samen met hbo-professionals uit de publieke sector praktijkgericht onderzoek. Gezamenlijk komen ze tot kennis en innovaties die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De uitkomsten van het onderzoek helpen ook om het onderwijs van hogescholen actueel te houden en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt.

Vraag vanuit de publieke sector centraal

In een RAAK-publiek-onderzoek staat een vraag uit de publieke sector centraal. Hogescholen en minimaal 2 publieke partijen doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag. Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Financiering van onderzoek

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool, dan kun je RAAK-publiek-subsidie aanvragen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 300.000. Je kunt meerdere aanvragen indienen. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 50% van het onderzoeksbudget bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is bij een subsidiebedrag van € 300.00 dus ten minste € 600.000.

Openstaande ronde

Sluitingsdatum uiterlijk Nov. 19, 2024
Details bekijken

Ronde in beoordeling

Beoordeling en hoor en wederhoor uiterlijk Sept. 2, 2024
Details bekijken

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Ongeveer een half jaar na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over RAAK-publiek of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Evelien Kooiman-Dijkstra

Programmamanager

RAAK-publiek

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is RAAK-publiek niet de financiering die past bij jouw onderzoek? Regieorgaan SIA financiert bijvoorbeeld ook kortlopende verkennende onderzoeken (KIEM), onderzoek in samenwerking met het mkb (RAAK-mkb) en langdurig onderzoek (RAAK-PRO). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze subsidies.