City Deal Kennis Maken (Impuls)

  • De City Deal is een netwerk van 19 steden, ondersteund door meerdere partners
  • Er zijn regelmatig subsidieregelingen voor het versterken van het kennisnetwerk in deze steden
  • Nu eenmalige City Deal Kennis Maken Impuls 2020 financiering beschikbaar
  • Hogescholen en universiteiten vragen financiering aan namens alle kennispartners in de stad
CDKM Impuls indieningsronde december 2020

Inhoud

Doel City Deal Kennis Maken

Het hoofddoel van de City Deal Kennis Maken (CDKM) is om door een betere samenwerking van stadsbestuur en kennisinstellingen het oplossen van maatschappelijke opgaven in de steden te versnellen. Dit door onderzoekers, docenten en studenten erbij te betrekken. Inmiddels zijn er 19 steden actief in dit landelijke netwerk. Zij werken aan verschillende projecten en wisselen op regelmatige basis kennis en ervaringen uit. In de projecten van City Deal Kennis Maken is een rijke leeromgeving voor studenten erg belangrijk.

Samenwerkingspartners

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn de City Deal samen met Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen, de VSNU, het Netwerk Kennissteden en Kences gestart. 19 kennissteden ondertekenden de City Deal in 2017 en 2018. De CDKM is onderdeel van Agenda Stad van het ministerie van BZK.

City Deal Kennis Maken Impuls 2020

Als gevolg van de COVID-19-crisis kampen kennisinstellingen met vertraging of zelfs stopzetting van onderwijs- en onderzoeksprojecten. Het blijkt lastiger om de stad als rijke leeromgeving in te zetten. Een 1,5-metersamenleving bemoeilijkt samenwerken met bijvoorbeeld bewoners en in studententeams.

Om de City Deal Kennis Maken-steden de ruimte te geven om de in deze huidige werkelijkheid ontstane problemen aan te pakken en nieuwe kansen te benutten, bieden we een eenmalige impulsfinanciering. Het geld is bedoeld voor een COVID-19 Challenge-aanpak, met een focus op het innovatief werken aan maatschappelijke vraagstukken in de stad. Hiermee komen best practices boven tafel en kunnen studenten, docenten en onderzoekers aan de slag met het helpen vormgeven van deze huidige werkelijkheid.

Financiering aanvragen

De aan de CDKM-deelnemende steden kunnen binnen de CDKM Impuls 2020 maximaal € 5.000 aanvragen voor een Challenge. Cofinanciering is niet vereist.

Indienmomenten

Je kunt doorlopend indienen voor City Deal Kennis Maken Impuls 2020. Op de rondepagina vind je verschillende indienmomenten. Dit zijn de data waarop wij alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling nemen. Meer informatie en alle indienmomenten vind je op de rondepagina.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling CDKM Impuls 2020

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen worden door medewerkers van Regieorgaan SIA bekeken en voorzien van een preadvies. De aanvragen en het preadvies leggen we vervolgens voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Uiterlijk 8 weken na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd.

Contact

Wil je meer informatie over City Deal Kennis Maken of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Rowinda Appelman
Programmamanager

City Deal Kennis Maken, Deltapremie