City Deal Kennis Maken

  • De City Deal Kennis Maken is een netwerk van 20 steden, ondersteund door meerdere partners
  • Op dit moment kun je financiering aanvragen voor de uitvoering van een implementatieplan dat leidt tot een duurzame verbinding van jouw kennisinstelling met de maatschappelijke opgaven van steden
  • Hogescholen en universiteiten die deelnemen in de City Deal Kennis Maken kunnen aanvragen indienen
Indieningsronde 2023

Inhoud

Doel City Deal Kennis Maken

Het hoofddoel van de City Deal Kennis Maken (CDKM) is om door een betere samenwerking van stadsbestuur en kennisinstellingen het oplossen van maatschappelijke opgaven in de steden te versnellen. Dit door onderzoekers, docenten en studenten grootschalig te betrekken. Inmiddels zijn er 20 steden actief in dit landelijke netwerk. Zij werken aan verschillende projecten en wisselen op regelmatige basis kennis en ervaringen uit. In de projecten van de City Deal Kennis Maken is een rijke leeromgeving voor studenten erg belangrijk. Regieorgaan SIA ondersteunt de CDKM met subsidieregelingen.

Samenwerkingspartners

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn de City Deal gestart samen met Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland, het Netwerk Kennissteden en Kences. 19 kennissteden ondertekenden de City Deal in 2017 en 2018. Eindhoven ondertekende als 20e stad in 2021. De CDKM is onderdeel van Agenda Stad van het ministerie van BZK.

Opschalen en verduurzamen

Na veel CDKM-initiatieven en projecten is het tijd om op te schalen en de samenwerkingen in de deelnemende steden duurzaam te maken. Met als doel dat het grootschalig betrekken van studenten, docenten en onderzoekers bij het oplossen van de maatschappelijke opgaven van steden vanzelfsprekend wordt. Zowel voor de onderwijs- en onderzoekspraktijk als voor de praktijk van het stadsbestuur.

Het onderwijs en onderzoek grootschalig en duurzaam verbinden met de maatschappelijke opgaven van steden blijkt vaak lastig. Regieorgaan SIA ondersteunt hierbij in de vorm van een subsidieregeling. Hogescholen en universiteiten konden in 2021 subsidie aanvragen voor het maken van een instellingsbreed implementatieplan, inclusief financieringsmodel.

In april 2022 opende een vervolgregeling waarbinnen financiering aangevraagd kan worden voor het daadwerkelijk uitvoeren van die plannen. Ook instellingen die geen subsidie hebben ontvangen vanuit de regeling 2021 maar wel een implementatieplan hebben gemaakt, kunnen een aanvraag doen.

Financiering aanvragen

Een hogeschool of universiteit die deelneemt aan de CDKM kan maximaal
€ 500.000 aanvragen voor de uitvoering van een implementatieplan. De penvoerder en partners in het consortium dragen via cofinanciering bij aan de uitvoering van het project. Deze cofinanciering is ten minste 20% van de aangevraagde subsidie. De partners kunnen zelf bepalen hoe zij deze 20% cofinanciering onderling inbrengen.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de criteria voor indienen, worden voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Ongeveer 2 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd.

Contact

Wil je meer informatie over City Deal Kennis Maken of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Christiaan Seemann

Programmamanager

L.INT, SPRONG, City Deal Kennis Maken

Roselinde Wijnands

Programmamanager

RAAK-mkb, RAAK-publiek, City Deal Kennis Maken