Conferentie Onderzoek & Impact: maak het verschil

12 May 2023

Impact maken met praktijkgericht onderzoek: hoe doen we dat en hoe kunnen we dat nóg beter doen? Dat was het onderwerp van gesprek op de conferentie Onderzoek & Impact op 11 mei.

Volle collegezaal

Nog voordat het programma helemaal bekend was, was de conferentie al volgeboekt: ruim 150 deelnemers vulden de collegezaal op Hogeschool Utrecht voor de plenaire aftrap van de conferentie. Dagvoorzitter Desirée Hoving zorgde voor een energieke start in een vraaggesprek met directeur Mariska van der Giessen en bestuursvoorzitter Huib de Jong van Regieorgaan SIA. Mariska van der Giessen benadrukte het belang om over het begrip impact in gesprek te gaan. Huib de Jong riep op om trots te zijn op de positie van hogescholen en hoopte op een stevig debat.

Mariska van der Giessen, Huib de Jong en Desirée Hoving

Mariska van der Giessen, Huib de Jong en Desirée Hoving

Handafdruk

Lector Reint Jan Renes (Hogeschool van Amsterdam) ging in op de vraag: ‘Mogen we als onderzoekers activistisch zijn en ons mengen in het publieke debat?’ Het antwoord was ja: als wetenschappers kunnen we wel degelijk impact maken. Collectiviteit is hierin belangrijk: de gezamenlijke handafdruk noemde Reint Jan Renes dit. Dit zien we bijvoorbeeld in het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland, maar ook de actiegroep van wetenschappers Scientist Rebellion.

Reint Jan Renes

Reint Jan Renes (Hogeschool van Amsterdam)

Position paper

Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Leiden, presenteerde het position paper Doorwerken aan kennis en impact voor de regio. Hij benadrukte de rol van hogescholen als drijvende kracht voor vernieuwing in de beroepspraktijk en pleit daarom voor een volwaardige rol van hogescholen in het Nederlandse innovatiesysteem. Wilma Scholte op Reimer, CvB-voorzitter van Hogeschool Utrecht (HU) presenteerde de grote regionale rol en impact van de HU op onder meer het gebied van gezondheidszorg.

Anker in de regio

Deelsessies waren er op het gebied van maatschappelijke vraagstukken en de onderzoekspraktijk. Onderzoekers vanuit de hogescholen namen de deelnemers mee in hun visie, aanpak en ervaringen. In het plenaire gedeelte overhandigde lector Margo Brouns (Fontys Hogescholen) het Onderzoeksrapport doorwerking van praktijkgericht onderzoek aan Mariska van der Giessen. Anka Mulder, voorzitter van Saxion, vervolgde met een vurig betoog over de hogeschool als anker van het regionale ecosysteem. Zij pleitte voor een stabiele financiering voor hogescholen, die niet studentafhankelijk is. Alleen dan kan de hogeschool zijn rol in het vitaal houden van de regio blijven vervullen.

Joost de Bruin, Emma de Miranda en Marlieke Geerts

Joost de Bruin, Emma de Miranda en Alieke Geerts (Hogeschool Utrecht)

Studenten

Docent Joost de Bruin (HU) sloot het programma af met bevlogen studenten uit de minor De staat van de wereld. Hierin doen studenten onderzoek naar een maatschappelijk probleem dat hen na aan het hart ligt. Zo heeft studente Emma de Miranda met haar onderzoek naar seksuele onveiligheid in de trein ervoor gezorgd dat er een alarmnummer bereikbaar in de trein is. Alieke Geerts doet met haar onderzoek interventies die het onderwerp menstruatie uit de taboesfeer trekken. Mooie voorbeelden die onderstreepten waar de dag mee begon: ga het gesprek aan en maak het verschil.