DUT-call 2022: 5 consortia met hogescholen gehonoreerd

8 September 2023

In de 1e ronde van de transnationale call Driving Urban Transitions (DUT) 2022 zijn 48 projecten gehonoreerd. Bij 5 van deze projecten is een hogeschool lid van het Europese consortium. Door NWO worden 20 projecten gehonoreerd waarbij een universiteit lid is van het consortium. In 3 consortia is zowel een Nederlandse hogeschool als een Nederlandse universiteit lid van het consortium.

Transitie naar duurzame steden

De call DUT 2022 opende op 21 september 2022 en wordt uitgevoerd door het European Partnership. De call is gericht op internationale interdisciplinaire consortia. Regieorgaan SIA stelde € 750.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen.

De gehonoreerde projecten richten zich op uitdagingen in de stedelijke omgeving en zetten in op de transitie naar duurzame steden. Dit wordt gedaan aan de hand van 3 thema’s: Positive Energy Districts (PED), the 15-Minute City (15mC) en Circular Urban Economies (CUE).

Gehonoreerde projecten van hogescholen

V2G-QUESTS (HAN University of Applied Sciences)

Dit project zet in op een eerlijkere verdeling van energie, zodat ook in armere wijken elektrisch vervoer mogelijk is. Dit wordt gedaan aan de hand van het vehicle-to-grid (V2G)-principe: een voertuig met een volle accu levert zijn energie terug aan het netwerk, zodat deze door iemand anders kan worden gebruikt. Op deze manier draagt V2G-QUESTS bij aan het creëren van inclusieve PED’s.

Dit project wordt uitgevoerd met samenwerkingspartners uit Oostenrijk, Estland, Portugal en Spanje. Medeaanvragers uit Nederland zijn: TU Delft, Vereniging Elektrische Rijders (VER), Erasmus Universiteit Rotterdam, MyWheels, Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, Energie_U, Stedin, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht.

COPPER (HAN University of Applied Sciences)

De energierekening stijgt en vooral huishoudens met lage inkomens komen hierdoor in de problemen. Dit project bestudeert energy communities (EC’s) – burgerinitiatieven die zich bezighouden met duurzame energievoorziening – om good practices op grotere schaal in te zetten. Hiermee wil het project bijdragen aan eerlijke energiesystemen en stabiele energiemarkt.

Dit project wordt uitgevoerd met samenwerkingspartners uit Denemarken, Noorwegen en Portugal. Medeaanvragers uit Nederland zijn: Radboud Universiteit Nijmegen.

PED StepWise (Hogeschool Utrecht)

Dit project brengt in kaart hoe een wijk of gebied een PED kan worden waarin geen CO2 wordt uitgestoten. De focus van het onderzoek ligt op het vormgeven van een participatief, holistisch en inclusief proces en in mindere mate op de technische uitdagingen. Dit proces wordt getest op 3 bestaande PED’s die CO2-neutraal willen worden.

Dit project wordt uitgevoerd met samenwerkingspartners uit Oostenrijk en Zweden. Medeaanvragers uit Nederland zijn: Universiteit Utrecht.

InclusiveCity (Breda University of Applied Sciences)

In InclusiveCity wordt gebiedsontwikkeling bekeken door de bril van sociale inclusie, diversiteit en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Er wordt een set van tools, methodes en beleid ontwikkeld die inclusief gebruik van de publieke ruimte stimuleren en daarbij rekening houden met de natuur en kwetsbare groepen. De ontwikkelde instrumenten worden getest op 5 pilotprojecten in Boedapest, Oslo, Rome, Rotterdam en Wenen.

Dit project wordt uitgevoerd met samenwerkingspartners uit Oostenrijk, Hongarije, Italië en Noorwegen. Medeaanvragers uit Nederland zijn: Stichting Placemaking Europe (PE).

DREAMS (Hogeschool Utrecht)

Dit project onderzoekt hoe gedeelde mobiliteitsdiensten die zijn ontstaan uit co-creatie en/of burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan toegankelijke, duurzame en inclusieve buitengebieden van Europese steden en regio’s. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van businessmodellen en bestuurskaders voor zulke mobiliteitsdiensten. Deze worden ontwikkeld door onderzoek te doen in 6 living labs in Europa.

Dit project wordt uitgevoerd met samenwerkingspartners uit Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Hongarije. Medeaanvragers uit Nederland zijn: Universiteit Twente, TIER Netherlands BV, Cargoroo, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Fietsersbond.