Feestelijke aftrap voor SPRONG-trajecten

3 June 2022

17 SPRONG-groepen zijn van start met hun 8-jarige SPRONG-traject. Op woensdag 25 mei vond een feestelijke aftrap plaats in de Social Impact Factory in Utrecht.

Kick-off bijeenkomst

Regieorgaan SIA verwelkomde van de verschillende SPRONG-groepen in totaal zo’n 50 onderzoekers en praktijkpartners. Na een uitgebreide lunch gingen zij in groepen met elkaar in gesprek over SPRONG en hun 1e ervaringen met het traject. Hoe realiseer je een goede, langdurige samenwerking in een groot consortium? Hoe meet je impact? Welke tools gebruik je daarvoor?

Investeren in langdurige samenwerking

Na deze deelsessies haalde dagvoorzitter Desiree Hoving de input uit de groepen op. Zo kwam naar voren dat deelnemers blij zijn met het SPRONG-programma waarmee Regieorgaan SIA investeert in de organisatie van langdurig onderzoek en samenwerking van hogescholen.

Verschillende deelnemers gaven aan dat de betrokkenheid van het College van Bestuur van de eigen hogeschool erg belangrijk is voor de SPRONG-groepen. Het organiseren van de samenwerking met alle partners is een grote organisatorische uitdaging.

Paneldiscussie

Aan het eind van de middag sloten naast de SPRONG-onderzoekers- en praktijkpartners ook verschillende bestuursleden van hogescholen aan voor een paneldiscussie.

Hierin gingen Huib de Jong (voorzitter bestuur Regieorgaan SIA), Zakia Guernina (lid CvB Hogeschool Rotterdam), Hermen van der Lugt (voorzitter programmacommissie SPRONG) en SPRONG-projectleiders Carolien Kattenbelt (HAN) en Jifke Sol (Fontys) met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over het belang van de regionale functie van hogescholen in onderzoek. Ook werd ingegaan op de voorbeeldfunctie die deze SPRONG-groepen gaan vervullen binnen het praktijkgericht onderzoek in Nederland.

Aftrap 8 jaar SPRONG

Na een spectaculaire springtouw-act werd de bijeenkomst afgesloten met een toost door Huib de Jong, waarin hij de enorme vlucht van praktijkgericht onderzoek van de afgelopen jaren onderstreepte.

Deze kick-off-bijeenkomst vormt een goed begin van 8 jaar bouwen door 17 SPRONG-groepen, die uit gaan groeien tot een voorbeeld van een goede onderzoeksinfrastructuur, waar ook weer andere hogescholen bij kunnen aansluiten. Deze vlucht zit hem zowel in de reputatie van het praktijkgericht onderzoek, als in de vaste plek die dit onderzoek inneemt op hogescholen. Met SPRONG zijn we weer een stap dichter bij het bestendigen en verduurzamen van die positie.

SPRONG

In 2021 honoreerde Regieorgaan SIA 17 SPRONG groepen. Een SPRONG-groep bestaat uit minstens 2 hogescholen en een groot aantal partners uit de praktijk, die samen werken aan een onderzoeksinfrastructuur binnen het hbo: een manier om samen te werken op het gebied van maatschappelijke uitdagingen. Die uitdagingen liggen op het gebied van het Missiegedreven Innovatiebeleid.

Foto's: Esther van Putten