Missiegedreven Innovatiebeleid

De samenleving staat voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen. Om haast te maken met oplossingen heeft het kabinet het Missiegedreven Innovatiebeleid ontwikkeld. Regieorgaan SIA onderschrijft dit beleid en zet hier financiering op in.

Prominente plek onderzoek hogescholen

Om de doelen van het Innovatiebeleid te behalen worden de innovatieve krachten van bedrijven, maatschappelijke organisaties én van onderzoekers gebundeld. De Topsectoren en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben daarom eind 2019 een Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 gesloten, aan de hand van Kennis en Innovatie Agenda’s die de topsectoren hebben opgesteld.

Op 2 november 2023 is dit convenant verlengd met 4 jaar tot en met 2027. In het KIC 2024-2027 is het gezamenlijke commitment van bedrijven, kennisinstellingen en overheden €5,7 miljard voor het stimuleren van missiegedreven innovaties.

Praktijkgericht onderzoek van hogescholen heeft daarin een prominente plek. Daarom zet Regieorgaan SIA een deel van zijn instrumentarium in voor de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek binnen het Missiegedreven Innovatiebeleid.

8 KIA's

Het Missiegedreven Innovatiebeleid bestaat uit 8 Kennis en Innovatie Agenda's (KIA's). Voor iedere KIA is er een vaste contactpersoon bij Regieorgaan SIA. Hieronder vind je de contactpersonen voor de nieuwe convenantsperiode.

 1. Klimaat en Energie
  Contactpersoon: Annejet Spierenburg
 2. Circulaire Economie
  Contactpersoon: Yvette van Golstein
 3. Landbouw, Water, Voedsel
  Contactpersoon: Thijs Simons
 4. Gezondheid & Zorg
  Contactpersoon: Eras Draaijers
 5. Veiligheid
  Contactpersoon: Eras Draaijers
 6. Sleuteltechnologieën
  Contactpersoon: Erik Knol
 7. Digitalisering
  Contactpersoon: Erik Knol
 8. Maatschappelijk verdienvermogen
  Contactpersoon: Mieke Dols

Hbo-thematafels

De afgelopen KIC-periode hebben hogescholen zich georganiseerd rondom de KIA’s door 6 zogenoemde ‘hbo-thematafels’ in te richten, voorgezeten door hogeschoolbestuurders. Deze thematafels fungeren enerzijds als focuspunt voor de onderzoeksinspanning van hogescholen op de KIC-thema’s (met Centres of Expertise SPRONG-groepen, lectorenplatforms, fieldlabs, etc.) en anderzijds als vertegenwoordiging van het hbo in de landelijke KIC-overleggen. Voor meer informatie over de thematafels verwijzen we je naar de website van de Vereniging Hogescholen.

Bijdrage Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA draagt jaarlijks € 18 miljoen bij aan het KIC door het stimuleren van praktijkgericht onderzoek dat daarop aansluit. Dit bedrag is onderdeel van de € 118 miljoen die NWO in totaal jaarlijks reserveert voor het KIC. Het bedrag dat wij investeren staat naast de € 32 miljoen die de hogescholen onder andere via hun Centres of Expertise tijdens de convenantsperiode investeren.

De bijdrage van Regieorgaan SIA bestaat uit het inzetten van bestaande instrumenten en nieuwe, nog te ontwikkelen instrumenten:

 • SPRONG: financiering voor de ontwikkeling van krachtige onderzoeksgroepen.
 • L.INT: bevordert duurzame samenwerking tussen een hogeschool en onderzoeksinstituut (o.a. TO2, NWO-instituut, KNAW-instituut, Rijkskennisinstelling)
 • KIEM: stimuleert verkennend innovatie-onderzoek in een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners.

Kijk voor meer informatie over de totale inzet van NWO en de mogelijkheden van hogescholen op de website van NWO.

Contact

Voor algemene vragen kun je contact opnemen met:

Pim Klamer

Programmamanager

Coördinator hoofdlijn Praktijk NWO-KIC programma, KIA Maatschappelijk Verdienvermogen

Energietransitie en duurzaamheid

Annejet Spierenburg

Programmamanager

KIA Energietransitie & Circulariteit

Circulaire Economie

Yvette van Golstein

Programmamanager

Energietransitie en circulariteit

Landbouw, Water, Voedsel

Thijs Simons

Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Gezondheid & zorg

Eras Draaijers

Programmamanager

Thema Gezondheid & Zorg, Thema Veiligheid

Veiligheid

Eras Draaijers

Programmamanager

Thema Gezondheid & Zorg, Thema Veiligheid

Sleuteltechnologieën

Erik Knol

Programmamanager

Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN), KIA Sleuteltechnologieën

Digitalisering

Erik Knol

Programmamanager

Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN), KIA Sleuteltechnologieën

Maatschappelijk verdienvermogen

Mieke Dols

Programmamanager

Programma GoCI, KIA Maatschappelijk Verdienvermogen