Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

De samenleving staat voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen. Om haast te maken met oplossingen heeft het kabinet het Missiegedreven Topsectoren- Innovatiebeleid ontwikkeld. Regieorgaan SIA onderschrijft dit beleid en zet hier financiering op in.

Prominente plek onderzoek hogescholen

Om de doelen van de 25 concrete missies te behalen worden de innovatieve krachten van bedrijven, maatschappelijke organisaties én van onderzoekers gebundeld. De topsectoren en NWO hebben daarom op 11 november 2019 een Kennis en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 gesloten, aan de hand van Kennis- en Innovatieagenda’s die de topsectoren hebben opgesteld. Daarin heeft praktijkgericht onderzoek van hogescholen een prominente plek. Daarom zet Regieorgaan SIA een deel van zijn instrumentarium in voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

6 KIA's

Het Missiegedreven Topsectoren- Innovatiebeleid bestaat uit 6 Kennis en Innovatie Agenda's (KIA's):

  1. Energietransitie & duurzaamheid
  2. Landbouw voedsel & water
  3. Gezondheid & zorg
  4. Veiligheid
  5. Sleuteltechnologieën
  6. Maatschappelijk verdienvermogen

Prominente plek voor onderzoek hogescholen

Om de doelen van de missies te behalen moeten de innovatieve krachten van bedrijven, maatschappelijke organisaties én van onderzoekers worden gebundeld. De topsectoren en NWO hebben daarom op 11 november 2019 een Kennis en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 gesloten, aan de hand van Kennis- en Innovatieagenda’s die de topsectoren hebben opgesteld. Daarin heeft praktijkgericht onderzoek van hogescholen een prominente plek.

Bijdrage Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA draagt jaarlijks € 18 miljoen bij aan het KIC door het stimuleren van praktijkgericht onderzoek dat daar op aansluit. Dit bedrag is onderdeel van de € 118 miljoen die NWO in totaal jaarlijks reserveert voor het KIC. Het bedrag dat wij investeren staat naast de € 32 miljoen die de hogescholen onder andere via hun Centres of Expertise tijdens de convenantsperiode investeren.

De bijdrage van Regieorgaan SIA bestaat uit het inzetten van bestaande instrumenten en nieuwe, nog te ontwikkelen instrumenten:

  • Het versterken van de onderzoeksgroepen met het instrument SPRONG (financiering voor de ontwikkeling van krachtige onderzoeksgroepen).
  • Het inzetten van het instrument L.INT (financiering van een lectorpositie bij zowel een hogeschool als een kennisinstituut als KNMI, TNO etc.).
  • Het inzetten van onderzoeksfinanciering via de regelingen KIEM GoChem, KIEM GoCI (Creatieve Industrie - regeling in ontwikkeling) en KIEM 2020.
  • Het inzetten van het instrument Innovatietraineeships (in ontwikkeling) voor het versterken van het innovatievermogen van het mkb.

Kijk voor meer informatie over de totale inzet van NWO en de mogelijkheden van hogescholen op de website van NWO.