Minister in gesprek met eerste PD-kandidaten

2 October 2023

Tijdens de officiële start van de pilot Professional Doctorate ging demissionair minister van OCW, Robbert Dijkgraaf, in gesprek met kandidaten die onlangs hun doctoraatstraject gestart zijn.

Officiële start Professional Doctorate

De Haagse Hogeschool was maandagmorgen 2 oktober nog drukker dan anders. Zo'n 400 mensen uit de wereld van het hoger onderwijs kwamen samen voor de officiële start van de pilot Professional Doctorate.

In de ochtend werden de deelnemers bijgepraat over de stand van zaken door onder andere Huib de Jong, waarnemend voorzitter van Regieorgaan SIA. Hij benadrukte de goede samenwerking tussen de Vereniging Hogescholen en het regieorgaan binnen de pilot.

Huib de Jong en dagvoorzitter Marijke Roskam

Huib de Jong en dagvoorzitter Marijke Roskam

In gesprek met de kandidaten

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf ging in gesprek met 4 onlangs gestarte kandidaten over wat zij binnen hun traject gaan doen en hun motivatie om een doctoraatstraject te gaan volgen.

Dijkgraaf sprak onder andere met Lieke Dalstra van Hanzehogeschool Groningen. Met haar professional doctorate-traject wil zij samen met bewoners, professionals en beleidsmakers een substantiële bijdrage leveren aan een leefomgeving die beter aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners.

Minister Robbert Dijkgraaf in gesprek met de PD-kandidaten

Minister Robbert Dijkgraaf in gesprek met de PD-kandidaten Demissionair minister Robbert Dijkgraaf in gesprek met PD-kandidaten Lieke Dalstra (Hanzehogeschool Groningen), Peter van der Aalst (Breda University of Applied Sciences), Huibert-Jan Lekkerkerk (NHL Stenden), Chinouk Filique de Miranda (ArtEZ). Laatste twee niet op de foto.

Wat is de impact van de PD?

Op de Startconferentie stond de impact van de PD centraal: de bijdrage aan grote maatschappelijke uitdagingen, de impact van de PD op kandidaten, op praktijkpartners, hogescholen en het hoger onderwijsstelsel als geheel.

Vragen over de impact werden gesteld door Mark Helder van de Koninklijke Metaalunie en Benthe van Wanrooij van Promovendi Netwerk Nederland aan betrokkenen bij de pilot zowel vanuit de hogescholen als het werkveld.

Maurice Limmen sloot het ochtendgedeelte af met een gloedvol betoog voor de professional doctorate.

PD-conferentie

Voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool Elisabeth Minnemann, demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen, waarnemend voorzitter van Regieorgaan SIA Huib de Jong.

De pilot Professional Doctorate

Met de professional doctorate wil het hbo de grenzen in de beroepspraktijk verleggen. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die goed uit de voeten kunnen met complexe vraagstukken zoals de energietransitie, waterveiligheid en de toekomst van de gezondheidszorg.

Regieorgaan SIA is partner van de Vereniging Hogescholen in het uitvoeren van de pilot en heeft specifiek als taak om de onderzoekskwaliteit van de PD-trajecten te stimuleren. Dit doet het regieorgaan onder andere via de financiering van PD-kandidaten. De pilot is gestart in februari 2023 en moet in 2029 zijn afgerond.

De diepte

In de middag verdeelde iedereen zich over tal van sessies om de diepte in te gaan op onderwerpen als de bekostiging van de PD, de meerwaarde voor het werkveld en de maatschappij en de kwaliteitszorg binnen de pilot.

Wietske van de Heuvel en Ingrid Nijssen, beide programmamanager binnen Regieorgaan SIA, gaven een presentatie over de rol van Regieorgaan SIA in de pilot. Onder andere de financieringsregeling voor kandidaten kwam ter sprake.

Tot slot werd op de conferentie de website professionaldoctorate.nl gelanceerd. Daar is meer te lezen over de deelnemende domeinen en de kandidaten. Ook staan er op de site interviews met direct betrokkenen.