Minister: "lectoraten dragen bij aan onderwijs, onderzoek en innovatie"

4 January 2021

Minister Ingrid van Engelshoven (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de definitie en rol van lectoraten van hogescholen. "Door middel van praktijkgericht onderzoek dragen lectoraten bij aan maatschappelijke uitdagingen, zorgen ze dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en helpen ze de beroepspraktijk te innoveren."

Brief aan de Tweede Kamer

Aanleiding van de brief was een vraag vanuit de Tweede Kamer naar een meer eenduidige visie op wat lectoraten en praktijkgericht onderzoek precies zijn. SP-kamerlid Frank Futselaar stelde deze vraag tijdens een algemeen overleg over wetenschapsbeleid. Samen met de brief werd het Visiedocument ontwikkeling van het lectoraat (Vereniging Hogescholen) gedeeld met de Tweede Kamer.

In de brief schrijft Van Engelshoven onder andere: "Zoals ook in de Verkenning praktijkgericht onderzoek wordt gesteld richt het onderzoek van lectoraten zich op uiteenlopende onderzoeksthema’s die enerzijds verweven zijn met het onderwijs aan de hogescholen en anderzijds in verbinding staan met de vragen uit de beroepspraktijk en samenleving."

Ook benadrukt ze de rol die praktijkgericht onderzoek speelt bij maatschappelijke uitdagingen, kwaliteit van onderwijs en de innovatie van de beroepspraktijk: "Denk hier bijvoorbeeld aan de bijdrage van hogescholen aan de Nationale Wetenschapsagenda, het Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de Europese missies van Horizon Europe."

Portret van minister Ingrid van Engelshoven

Minister Ingrid van Engelshoven, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rol van Regieorgaan SIA

Minister Van Engelshoven gaat in de brief ook in op de rol die de 2e geldstroom speelt in het waarborgen van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek.

"Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA is verantwoordelijk voor de toekenning van deze onderzoeksmiddelen op basis van competitie, waarbij het beste onderzoeksvoorstel wordt gefinancierd. Het Regieorgaan SIA hanteert hiertoe kwaliteitseisen op basis waarvan de onderzoeksvoorstellen worden getoetst. Op deze manier worden onderzoekers, en daarmee lectoraten, uitgedaagd om zich kwalitatief te blijven ontwikkelen, relevant onderzoek te doen en zich verder te professionaliseren."

3e cyclus

De minister noemt in de brief ook de zogeheten 3e cyclus in het hbo, vergelijkbaar met promotieonderzoek op de universiteit. De Vereniging Hogescholen zet zich in om deze 3e cyclus in te richten. De minister verwacht hiervoor begin 2021 een voorstel.