Nieuw KIC-convenant ondertekend

5 November 2023

Op 2 november vond de ondertekening van het nieuwe KIC-convenant plaats op de InnovatieExpo. Hiermee wordt de gezamenlijke investering van bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor de periode 2024-2027 in het Missiegedreven Innovatiebeleid bekrachtigd. Regieorgaan SIA draagt hier jaarlijks € 18 miljoen aan bij.

KIC-ondertekening

Op 2 november ondertekende Micky Adriaansens, (demissionair) minister van Economische Zaken en Klimaat, het nieuwe KIC. Namens de Kenniscoalitie tekende Marcel Levi, voorzitter van NWO. Regieorgaan SIA draagt jaarlijks € 18 miljoen bij aan het NWO-KIC programma tussen 2024-2027. Dit doen we door praktijkgericht onderzoek te stimuleren en financieren dat aansluit op de doelen van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

Groepsfoto's van deelnemers aan het KIC

De deelnemers en ondertekenaars van het KIC op het podium bij de InnovatieExpo

InnovatieExpo

Tijdens het evenement presenteerden vele organisaties hun innovaties. Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen en partners was goed vertegenwoordigd. Micky Adriaansens bezocht de stand van HZ University of Applied Sciences die zich presenteerde met (onder andere) het project Future Shores, waarin nieuwe typen waterkeringen ontwikkeld worden.

Minister Micky Adriaansens bezoekt een demonstratie van een waterkering door HZ University of Applied Sciences

Demissionair minister Micky Adriaansens bezoekt de stand van het project Future Shores door HZ University of Applied Sciences.

Maatschappelijke uitdagingen

Programma's in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) zijn gericht op de maatschappelijke uitdagingen in Nederland. De nadruk ligt op samenwerking tussen kennisinstellingen, private partijen en overheid. De resultaten dragen bij aan het realiseren van economische kansen en impact op mens en samenleving. Essentieel is dat bedrijven investeren in elk onderzoeksproject.