Nieuwe lichting SPRONG-groepen viert kick-off

16 June 2023

De 14 SPRONG-groepen die eind 2022 zijn gehonoreerd zijn van start gegaan. Ze kwamen op 6 juni 2023 samen voor een feestelijke kick-off. In deelsessies en met een panelgesprek wisselden ze de eerste ervaringen uit en blikten vooruit op 8 jaar bouwen aan een krachtige onderzoeksgroep.

Mix van SPRONG-groepen

Het doel van de kick-off was om de nieuwe SPRONG-groepen met elkaar in contact te brengen en een gezamenlijk startpunt te markeren. Met zo’n 50 mensen trapten we af met een feestelijke lunch. Vervolgens werden de SPRONG-groepen opgedeeld over 2 verschillende deelsessies.

De eerste deelsessie focuste op hoe de samenwerking binnen de SPRONG-groep vorm te geven. Er werd onder andere gesproken over blijvende afstemming binnen de hogeschool. Tijdens deelsessie 2 spraken de deelnemers over monitoring van het SPRONG-traject en het vastleggen van voortgang. Het delen van ervaringen en vragen was waardevol. Er bleken veel raakvlakken te zijn en de wens was er dan ook voor de SPRONG-groepen om met elkaar in contact te blijven.

Deelnemers in gesprek tijdens een deelsessie

Deelnemers in gesprek tijdens een deelsessie

Vliegwielconstructie

Na de deelsessies sloot ook een aantal bestuurders van de hogescholen aan voor een plenair panelgesprek. Het panel bestond uit Huib de Jong (voorzitter bestuur Regieorgaan SIA), Mariska van der Giessen (directeur Regieorgaan SIA), Hermen van der Lugt (voorzitter beoordelingscommissie SPRONG) en 2 SPRONG-projectleiders: Rutger Leukfeldt (Haagse Hogeschool) en Margie Topp (Hogeschool Windesheim).

Het gesprek ging onder andere over de vraag: wanneer is een SPRONG-groep geslaagd? De antwoorden liepen uiteen. Zo werd genoemd dat een groep slaagt als de kern elkaar vindt en een duurzame vertrouwensband opbouwt. SIA-voorzitter Huib de Jong benadrukte de verankering van onderzoek binnen de hogescholen die SPRONG mogelijk maakt.

Hermen van der Lugt benadrukte het belang van onafhankelijkheid en het in dermate verstevigen van de positie van praktijkgericht onderzoek dat subsidie niet meer nodig is. Margie Topp en Rutger Leukfeldt benadrukten de maatschappelijke impact die de SPRONG-groepen gaan maken. Bij hun specifieke SPRONG-groepen ligt die bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity en 3D-metaalprinten.

Het panel

Desirée Hoving, met panelleden Huib de Jong, Mariska van der Giessen, Hermen van der Lugt, Margie Topp en Rutger Leukfeldt (niet op de foto)

De man met de pen

De dag werd afgesloten met een poëtische wrap-up van dichter de Man met de Pen, waarin hij vakkundig alle namen van de SPRONG-groepen verwerkte. Rode draad in het gedicht was ‘het wagen van de SPRONG’. Als afsluiting bracht Huib de Jong en toost uit op alle SPRONG-groepen, waarbij hij zijn vertrouwen en gelukwensen uitsprak op de komende 8 jaar.

De Man met de Pen (Jelle Pieters) draagt zijn gedicht voor

Het belang van SPRONG

De 14 SPRONG-groepen zullen uitgroeien tot een voorbeeld van een sterke onderzoeksinfrastructuur, waar ook weer andere hogescholen bij kunnen aansluiten. Deze vlucht zit hem zowel in de reputatie van het praktijkgericht onderzoek, als in de vaste plek die dit onderzoek inneemt op hogescholen. Met SPRONG zijn we weer een stap dichter bij het bestendigen en verduurzamen van die positie.