Nieuwe thematische KIEM-regelingen opengesteld

13 December 2023

Op 11 december heeft Regieorgaan SIA 4 KIEM-regelingen opengesteld, waarvan er 3 nieuw zijn. De regelingen stimuleren verkennend praktijkgericht onderzoek en netwerkvorming, rond specifieke thema’s. Een boost voor innovatie, aldus programmamanager Jerry Verschuren.

Strategische partners

Naast de al bekende KIEM GoChem zijn er 3 nieuwe regelingen waarop ingediend kan worden: KIEM GoFood (verduurzaming van voedselketens), KIEM HighTech (sleuteltechnologieën) en KIEM MV (Maatschappelijk Verdienvermogen).

Jerry Verschuren: "De afgelopen periode hebben we eraan gewerkt om KIEM gerichter te programmeren op uitdagende en actuele maatschappelijke thema’s in samenwerking met strategische partners: CLICKNL, ChemistryNL, TKI Agrifood en Holland High Tech. Doordat zij ook geld inleggen kunnen we het budget van KIEM vergroten, meer diversiteit in de verschillende KIEM-regelingen borgen en zo meer impact maken met KIEM. We hebben nu een mooie selectie KIEM-regelingen met 2 dwarsdoorsnijdende thema’s, maatschappelijk verdienvermogen en sleuteltechnologieën, en GoFood en GoChem die bijdragen aan een duurzamere wereld."

Een zaadje

KIEM blijft onverminderd populair omdat het een laagdrempelige regeling is met een korte looptijd van 1 jaar. Het geeft hogescholen en praktijkpartners de mogelijkheid om een compacte onderzoeksvraag te verkennen, met een budget van € 40.000. Niet zelden leidt dit tot vervolgonderzoek waaruit mooie innovaties komen.

Verschuren licht toe: "Ik denk bijvoorbeeld aan het project Robotstories, waarin de HKU werkte aan een sociale robot in de zorg. Dit project heeft geleid tot een groeiend consortium en diverse vervolgaanvragen. Binnen het lectoraat van de HKU is inmiddels ook een professional doctorate aangenomen. Deze aanpak is illustratief voor de manier waarop KIEM kan werken: een zaadje dat je plant en waaruit iets veel groters kan groeien."

Nieuwe initiatieven

Om op meer specifieke thema’s verkennend onderzoek te stimuleren worden komend halfjaar nog een aantal KIEM-regelingen verwacht. "We werken aan nieuwe KIEM-initiatieven op het gebied van klimaat, circulaire economie, veiligheid en logistiek. Ook de themavrije ruimte blijft op ons netvlies. Meer informatie hierover volgt."