Verschilmakers City Deal maken Nederland stukje beter

11 January 2023

In gezelschap van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werd eind vorig jaar het officiële startschot gegeven voor de nieuwe fase van de City Deal Kennis Maken (CDKM) met een verlenging tot 2025. Regieorgaan SIA is namens de CDKM-partners aanjager van het landelijke netwerk en uitvoerder van de regelingen.

Op woensdagavond 30 november kwamen ruim 70 bestuurders van mbo, hbo en wo-instellingen, gemeenten, koepelorganisaties en ministeries bijeen, samen met minister Dijkgraaf. Tijdens een diner, tot in de puntjes verzorgd door studenten van ROC Mondriaan, keken de deelnemers terug op 5 jaar CDKM, maar zeker ook vooruit.

De komende jaren zet de CDKM in op opschaling en de brede implementatie van de aanpak om onderzoekers, docenten en studenten te betrekken bij het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van steden. Regieorgaan SIA ondersteunt de opschaling onder andere met een regeling.

Kennisketenbrede aanpak

De avond opende met een vertoning van de film '5 jaar CDKM' en een vraaggesprek tussen dagvoorzitter Ruben Maes en Huib de Jong, waarnemend voorzitter van Regieorgaan SIA. De Jong benadrukte het belang van de kennisketenbrede aanpak binnen de City Deal. Hij had daarbij bijzondere aandacht voor de samenwerking tussen kennisinstellingen en stadsbestuur.

Vanuit Regieorgaan SIA wordt de komende periode ook langs andere wegen ingezet op het intensiveren van de interactie tussen hogescholen en gemeenten. Met name via een strategisch overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Platform31.

Bijzondere rol steden

Marja van Bijsterveldt (Voorzitter Netwerk Kennissteden Nederland en Burgemeester van Delft) benoemde de bijzondere rol van steden als motoren voor onderzoeks- en onderwijsvernieuwing en innovatie.

Daarna gingen de aanwezigen het gesprek met elkaar aan onder leiding van duo's bestaande uit een CDKM-projectleider en een student. Zij legden de bestuurders sprekende praktijkvoorbeelden voor en zwengelden de discussie aan. Daarbij werd gebruik gemaakt van speciaal voor deze gelegenheid opgenomen podcasts, waarin CDKM-projectleiders opschalingsvraagstukken van diverse kanten belichten.

Grote impact

Minister Dijkgraaf sloot de avond af met lovende woorden over de 'verschilmakers' van de CDKM die dagelijks werken aan multilevel en multidisciplinair onderwijs en onderzoek waarin grote maatschappelijke vraagstukken aan bod komen. Tijdens een gesprek met de aanwezige CDKM-projectleiders en studenten, vernam de minister uit eerste hand wat de grote impact is die de City Deal in de 20 deelnemende steden maakt.