Webinar call Driving Urban Transitions

28 August 2023

Op 1 september 2023 opent de transnationale subsidieronde Driving Urban Transitions (DUT) - People-centred urban transformation. Een vooraanmelding is verplicht en moet uiterlijk 21 november 2023 binnen zijn. De ronde sluit voor volledige aanvragen op 30 april 2024. Platform31 en Regieorgaan SIA organiseren een webinar voor geïnteresseerden.

Internationale consortia

Doel van het Europees partnerschap DUT is duurzame stedelijke ontwikkeling. Onderzoeksprojecten moeten kennis en impact bevorderen via de vorming en uitbreiding van netwerken van maatschappelijke en wetenschappelijke partners. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen onderzoekers van hogescholen en experts van gemeenten.

De subsidieronde DUT - People-centred urban transformation is gericht op internationale interdisciplinaire consortia. Regieorgaan SIA stelt € 750.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. De subsidieronde wordt uitgevoerd door het Europese Partnerschap Driving Urban Transitions.

Webinar: 27 september

Op woensdag 27 september organiseren Platform31 en Regieorgaan SIA een webinar waarin meer wordt verteld over de voorwaarden van de call, de call-topics en de mogelijkheden voor financiering.

De webinar vindt plaats van 11.00 tot 12.00 uur. Aanmelden kan via de website van Platform31.