Geschiedenis

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (kortweg Regieorgaan SIA) startte op 1 januari 2014 als zelfstandig onderdeel van NWO.

Stichting Innovatie Alliantie (SIA)

Regieorgaan SIA komt voort uit de Stichting Innovatie Alliantie. Deze organisatie bestond van 2003 tot 2013 en werd opgericht door de HBO-raad (nu Vereniging Hogescholen), VNO-NCW, MKB-Nederland, Syntens, TNO en Novay. Syntens is in 2014 opgegaan in de Kamer van Koophandel. Novay bestaat sinds eind 2013 niet meer.

De stichting werd bestuurd door de voorzitters van deze organisaties. Zij zagen het belang van het verbinden van hogescholen, het mkb en publieke instellingen om zo het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen en organisaties in de publieke sector te vergroten.

In november 2004 werd door de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de eerste € 6 miljoen bestemd voor de subsidieregeling RAAK. RAAK staat voor Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie. Tot op de dag van vandaag is RAAK de belangrijkste financieringsregeling in Nederland voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen. Voor het uitvoeren van de RAAK-regeling richtte SIA een klein en flexibel programmabureau in.

Regieorgaan SIA

In 2013 richtten het ministerie van OCW, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de partners in de Stichting Innovatie Alliantie, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op. Regieorgaan SIA werd onderdeel van NWO op basis van een convenant. Het convenant is ondertekend door OCW, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW, MKB-Nederland, Syntens, TNO en Novay en liep van 2013 tot 2023.

In 2023 sluit minister Dijkgraaf van OCW een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het versterken van praktijkgericht onderzoek op hogescholen via Regieorgaan SIA. De overeenkomst sluit Dijkgraaf mede namens minister Adriaansens van Economische Zaken met de Vereniging, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO en ROM-Nederland. Het nieuwe convenant loopt van 2023 tot 2028.

Regieorgaan SIA is binnen NWO voor de hogescholen de basis voor een volwaardige 2e geldstroom voor praktijkgericht onderzoek.

Financiën

Regieorgaan SIA ontvangt geld van het ministerie van OCW, zogenoemde geoormerkte middelen. Het geld is bedoeld voor het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Sinds 2014 is de begroting van Regieorgaan SIA onderdeel van de NWO-begroting.

Groei

Inmiddels is Regieorgaan SIA van een klein bureau gegroeid naar een organisatie van ongeveer 70 medewerkers. We hebben een stevig portfolio met verschillende financieringsinstrumenten en een flinke reeks programma’s en activiteiten. Nog steeds met het doel hogescholen te verbinden met de beroepspraktijk door middel van praktijkgericht onderzoek en zo de kwaliteit en impact van dit onderzoek te bevorderen.

20 jaar SIA

In 2023 bestaat Regieorgaan SIA 20 jaar - 20 jaar waarin we de kwaliteit en kwantiteit van het onderzoek in het hbo hebben gestimuleerd en waardevolle verbindingen hebben gelegd tussen kennisinstellingen, publieke partijen en het bedrijfsleven. Reden voor een feestje! In 2023 verscheen het boek ‘Op onderzoek uit! 20 jaar Regieorgaan SIA', dat lezers in vogelvlucht meeneemt door recent praktijkgericht onderzoek van hogescholen; met als start- en ijkpunt de oprichting van Regieorgaan SIA.