Tot slot

Investeren in impact doen we niet alleen.

Allereerst doen we dat samen met hogescholen en onderzoekers en in het bijzonder lectorenplatforms en de Vereniging van Lectoren. Daarnaast natuurlijk met onze convenantpartners: NWO, de Vereniging Hogescholen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNO-NCW, MKB-NL, TNO en met de topsectoren/TKI’s, de verschillende vakdepartementen, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), de provincies en de gemeenten, al dan niet in regionale samenwerkingsverbanden.

Alleen in samenwerking kunnen we onze ambities realiseren. We kijken ernaar uit om de komende jaren samen aan de slag te gaan met impact voor welvaart en welzijn.

Coverfoto: De Waaier

De Waaier (credits: Rudi van de Wint, Foto: Fabio Bruna, flickr.com)

‘De Waaier’ is een kunstwerk van Rudi van de Wint in het IJsselmeer bij Hoorn.
Foto: Fabio Bruna, www.flickr.com.