SPRONG Educatief

In januari 2019 zijn 4 consortia binnen SPRONG Educatief van start gegaan. Op deze pagina lees je meer over de (gesloten) regeling en vind je een overzicht van de onderzoeksthema's waarop de consortia actief zijn.

Inhoud

Langdurige aandacht voor 4 onderwijsonderzoekthema’s

Het onderwijsonderzoek is versnipperd. Langdurige aandacht voor specifieke thema’s en meer onderzoekscapaciteit is nodig om daadwerkelijk verschil te kunnen maken. Regieorgaan SIA en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) trekken samen op in SPRONG Educatief. 4 samenwerkingsinitiatieven kregen ieder € 400.000 om 4 jaar lang samen te werken op een specifiek thema dat bijdraagt aan:

  • een betere wisselwerking tussen praktijk en onderzoek;
  • het versterken van de onderzoekscapaciteit en onderzoekende houding;
  • het versterken van toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk;
  • het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis;
  • het verhogen van de kwaliteit van praktijkgericht onderwijsonderzoek op basis van een structurele aanpak en door meer focus en massa.

De financiering is nadrukkelijk niet bedoeld om onderzoek te doen.

Programmacommissie

SPRONG Educatief staat onder regie van een programmacommissie. De commissie heeft de aanvragen van de ronde in 2019 beoordeeld. Ook monitort en evalueert de commissie het programma. Tenslotte heeft zij een taak in het verkrijgen van extra financiering om daarmee een nieuwe ronde te openen en meer consortia met een eigen thema te ondersteunen. De aanvragen in deze nieuwe ronde zal de commissie ook beoordelen.

De programmacommissie bestaat uit:

Consortium SPRONG Voorwaarts: Leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs

Dit consortium onder aanvoering van Fontys Hogescholen richt zich op het organiseren van toekomstgerichte innovaties in het onderwijs. In het bijzonder op het anders ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van onderwijs; op een andere rol en identiteit van professionals en op anders samenwerken en leidinggeven.

Consortium: Inclusief onderwijs in meertalige contexten

Inclusief onderwijs, wie wil dat niet? Onderwijsinstellingen hebben echter moeite met het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze leven en leren. Vooral de overgangen tussen schooltypen zijn voor hen kwetsbare momenten. Hogeschool Utrecht draagt samen met 3 andere hogescholen uit 3 verschillende regio’s en 15 partnerscholen bij aan ontwikkeling van onderwijs dat de meertaligheid van kinderen benut en niet als probleem ziet.

Consortium STEM: crossing boundaries for learning and development

Het consortium onder aanvoering van Saxion Hogeschool houdt zich bezig met de bevordering van hoogwaardig onderwijs in science, technology, engineering en mathematics (STEM). De focus ligt op vakoverschrijdend onderwijs en op samenhang en continuïteit op het gebied van STEM-onderwijs in de leeftijd van 9 tot 14 jaar.

Consortium iXpact: netwerk gepersonaliseerd leren met en over ICT

Digitalisering in het onderwijs is een complexe innovatie die vraagt om een integrale benadering en transformatief leren op alle niveaus in een onderwijsorganisatie. Hoe kunnen we (aankomende) onderwijsprofessionals effectief toerusten en ondersteunen voor deze innovatie? Dat is de vraag waar dit consortium onder leiding van HAN University of Applied Sciences zich over buigt.

Activiteiten

Gedurende het programma organiseren het NRO en Regieorgaan SIA allerlei activiteiten. Dit in het kader van de monitoring en ook rond kennisdeling van de resultaten van de consortia. Wil je op de hoogte gehouden worden, meld je dan aan via sprongeducatief@nwo.nl.

Contact

Wil je meer informatie over SPRONG Educatief? Neem dan contact op met:

Christiaan Seemann

Programmamanager