Sprong voorwaarts voor onderwijsonderzoek

Met SPRONG Voorwaarts werkt lector Quinta Kools samen met een consortium van hogescholen, scholen en organisaties aan meer impact voor onderwijsonderzoek.

SPRONG Educatief

De financiering van het project komt vanuit de regeling SPRONG Educatief. "SPRONG Educatief is een springplank om écht werk te maken van de samenwerking."

Inspringen op de coronacrisis

Hoewel het consortium SPRONG Voorwaarts pas een paar maanden bezig is, zijn de 1e resultaten al geboekt. "We waren net een week op volle kracht van start met het consortium, toen de lockdown begon", vertelt Quinta Kools. Ze is lector Wendbare Onderwijsprofessionals bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. "Spontaan kwam toen het idee op om een onderzoek te starten naar hoe scholen omgaan met onderwijs in tijden van lockdown."

Portretfoto van lector Quinta Kools

Lector Quinta Kools

Het onderzoek

De enquête die werd uitgezet onder scholen leverde een aantal boeiende resultaten op. Leraren geven bijvoorbeeld aan efficiënter te werken, maar wel een stuk verbinding te missen. "Het was snel schakelen om dit onderzoek van de grond te krijgen, maar het is gelukt. De resultaten hebben we mogen presenteren bij de digitale variant van de Onderwijs Research Dagen. En dan zijn we nog niet eens echt van start met de kennislabs. We hopen deze energie dan ook de komende 4 jaar om te zetten in nog meer mooie resultaten."

Dit is SPRONG Educatief

In Nederland is aan initiatieven voor onderwijsonderzoek en -innovatie geen gebrek, maar het onderzoek is versplinterd. Resultaten vinden daardoor lastig hun weg naar de praktijk. Het bundelen van al die onderzoeksresultaten om zo tot echte impact te komen blijkt een uitdaging. Met financiering uit de regeling SPRONG Educatief zijn in maart 2020 4 consortia gestart om op belangrijke thema’s in onderwijsonderzoek te werken aan meer impact. Het consortium SPRONG Voorwaarts werkt met een kernteam dat bestaat uit 3 lectoren van Fontys en HAN University of Applied Sciences en 2 onderwijspartners.

Het kernteam nam het voortouw in het schrijven van de aanvraag en is nu de sturende kracht achter het organiseren van activiteiten. Quinta Kools: "Bij de andere partners vond ik direct gelijkgestemden. Dit gaf veel energie voor het schrijven van de aanvraag."

Aan de slag in kennislabs

In het schooljaar 2020-2021 wordt er aan de thematiek van het consortium gewerkt in zogenoemde kennislabs. Dit zijn kleine netwerken waarin docenten, onderzoekers en lectoren samen ontwerpen, onderzoeken creëren en leren in en over de onderwijspraktijk. De labs richten zich op 4 domeinen: anders doen, anders zijn, anders organiseren en anders sturen.

Gelijkgestemden

Quinta Kools: "Alleen al het samen schrijven van de aanvraag schepte een band. We zijn veel samengekomen om te praten over het onderzoek. In die bijeenkomsten zat enorm veel energie."

"Het is mooi om bij andere hogescholen en bij de scholen waar we mee samenwerken gelijkgestemden tegen te komen, waar je die hogescholen eerst misschien een beetje als concurrenten zag. Diezelfde energie is er nu ook in het consortium als we samenkomen. De uitdaging zit hem erin om dat vast te houden, ook als je elkaar niet dagelijks spreekt. Maar daar heb ik alle vertrouwen in voor de komende 4 jaar."

Credits

Foto's: Fontys Hogescholen/Regieorgaan SIA