Hbo-postdoc

  • Op dit moment wordt dit programma geëvalueerd. Het is niet duidelijk of er een nieuwe ronde komt.
  • 2-jarige aanstelling van gepromoveerden in het hbo voor minimaal 0,8 fte
  • De financiering is maximaal € 80.000
  • De hogeschool draagt voor minimaal 50% bij aan loon- en materiële kosten
Gesloten ronde

Inhoud

Doel hbo-postdoc

De hbo-postdocregeling biedt carrièreperspectief voor gepromoveerde hbo-docenten en voor gepromoveerden van buiten het hbo. Hbo-postdocs geven een impuls aan de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek en van het onderwijs in het hbo.

Onderzoek en onderwijs

De hbo-postdoc besteedt 50% van zijn of haar tijd aan het geven van onderwijs en 50% aan het doen van onderzoek. Zo versterkt de hbo-postdocregeling de verbinding tussen het onderwijs en het onderzoek van de hogeschool. Het onderzoek dat de postdoc doet, valt binnen een bestaand onderzoeksprogramma van de hogeschool.

Financiering van hbo-postdocs

Voor alle hogescholen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert, heeft Regieorgaan SIA geld gereserveerd om 1 of meer hbo-postdocs aan te stellen. Hoeveel hbo-postdocs jouw hogeschool kan aanstellen, vind je terug in de bijlage van de call for proposals, gepubliceerd op de webpagina van de openstaande ronde. De reservering vervalt als de hogeschool vóór de sluitingsdatum van 14 september 2021, 14.00 uur geen aanvraag indient.

Per hbo-postdoc is maximaal € 80.000 beschikbaar voor een aanstelling van 2 jaar. De hogeschool draagt voor minimaal 50% bij aan loon- en materiële kosten. Het moment van aanstelling van de hbo-postdocs is afhankelijk van het indienen van de aanvraag, maar valt in ieder geval binnen de periode van 1 juli 2020 tot 1 januari 2022.

Indienmomenten

Als er voor deze regeling een ronde openstaat, kun je doorlopend indienen. Op de rondepagina vind je verschillende indienmomenten. Dit zijn de data waarop wij alle tot dan toe binnengekomen aanvragen, als ze ontvankelijk zijn, in behandeling nemen. Meer informatie en alle indienmomenten vind je op de rondepagina.

Aanvraag voorbereiden

Ben je geïnteresseerd in deze regeling, neem dan de tijd om een plan te maken voor de onderzoeks- en onderwijswerkzaamheden van de hbo-postdoc passend bij het onderzoek van het lectoraat, de onderzoeksgroep of het kenniscentrum. Houd er ook rekening mee dat een helder omschreven visie van de hogeschool op het carrièreperspectief van haar onderzoekers onderdeel is van de aanvraag.

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 2 tot 3 maanden. Dit is exclusief de tijd voor de eventuele interne voorselectie die je hogeschool organiseert voor het voor de hogeschool gereserveerde aantal plaatsen.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Ongeveer 3 maanden na indiening van je voorstel hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over hbo-postdoc of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Wietske van den Heuvel
Programmamanager

KIEM GoCI

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is hbo-postdoc niet de financiering die past bij jou? Regieorgaan SIA financiert bijvoorbeeld ook L.INT-lectoren die deels bij een hogeschool, deels bij een kennisinstituut werken en sterke onderzoeksgroepen (SPRONG). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze financieringsmogelijkheden.