L.INT: Lectoraten en instituten

open
 • Financiering voor een L.INT-lectoraat dat een hogeschool en een onderzoeksinstituut verbindt
 • De hogeschool en het instituut dragen ieder bij met minimaal € 200.000 in geld of in natura
 • Per L.INT-lectoraat kan € 300.000 worden aangevraagd
Indieningsronde oktober 2024

Inhoud

Doel van L.INT

De L.INT-regeling richt zich op het opzetten van een duurzame samenwerking tussen een hogeschool en een instituut rond een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Het onderzoeksprogramma en de samenwerking krijgt vorm in een L.INT-lectoraat. De regeling maakt het mogelijk dat een lector werkzaamheden aan een hogeschool combineert met werkzaamheden aan een nationaal onderzoeksinstituut.

De duurzame samenwerking tussen hogescholen en instituten die zo ontstaat versterkt het onderzoek in de innovatieketen.

Aansluiting bij KIC

Aanvragen voor sluiten aan bij minimaal een van de thema’s uit het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027. De partners in het KIC 2024-2027 werken samen in 8 Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Het gaat om:

 1. Klimaat en Energie: Nederland klimaatneutraal in 2050
 2. Circulaire Economie: Nederland volledig circulair in 2050
 3. Landbouw, Water, Voedsel: een vitaal landelijk gebied en een veerkrachtige natuur in een klimaatbestendig Nederland. Water en bodem zijn sturend, het landbouw- en voedselsysteem is duurzaam en gezond en de delta is veilig.
 4. Gezondheid en Zorg: mensen in Nederland leven vijf jaar langer gezond en er zijn 30% minder gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen in 2024.
 5. Veiligheid: Nederland is veilig en weerbaar tegen externe dreigingen en ondermijnende criminaliteit, zowel in de fysieke omgeving als het digitale domein.
 6. Sleuteltechnologieën
 7. Digitalisering: de KIA’s Sleuteltechnologieën en Digitalisering creëren belangrijke voorwaarden voor realisatie van de vijf missies en economische groei.
 8. Maatschappelijk Verdienvermogen: richt zich specifiek op wat er nodig is om van technologische ontwikkeling te komen tot daadwerkelijke versnelling van transities via opschaling van innovatie. Denk daarbij aan aandacht voor de sociale kant van innovatie, duurzame ontwerpprincipes en de ontwikkeling van vernieuwende businessmodellen.

Wie kan lector worden binnen het L.INT-lectoraat?

 • (docent-)onderzoekers van de hogeschool
 • senior onderzoekers van het instituut
 • een lector met een aanstelling van maximaal 0,2 fte aan een hogeschool
 • externe expert of onderzoeker die bij beide instellingen aan de slag wil

Financiering van de aanstelling

Regieorgaan SIA financiert maximaal € 300.000 per L.INT-lectoraat. De hogeschool en het onderzoeksinstituut dragen ieder bij met minimaal € 200.000 in geld of in natura. Onderdeel van dit bedrag zijn in ieder geval onderzoeksfaciliteiten om de onderzoeksactiviteiten van de lector mogelijk te maken.

Ophaalmomenten

Als er voor deze regeling een ronde openstaat, kun je doorlopend indienen. Op de rondepagina vind je de indienmomenten. Dit zijn de data waarop wij alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling nemen. Voor L.INT zijn er 2 ophaalmomenten in 2024: 5 maart en 1 oktober.

Aanvraag voorbereiden

De hogeschool en het onderzoeksinstituut gaan het samenwerkingsverband aan, eventueel ook met andere hogescholen. De hogeschool is hoofdaanvrager. Het onderzoeksinstituut is mede-aanvrager. Als beoogd lector breng je een actief betrokken netwerk met voldoende kennis en kunde mee om je onderzoekslijn uit te voeren. Partijen uit de beroepspraktijk dragen actief bij aan de uitvoering van je onderzoekslijn.

Openstaande ronde

Deadline aanmelden nieuwe instituten uiterlijk Aug. 6, 2024
Details bekijken

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Onderdeel van de beoordelingsprocedure is een interview door de commissie met de aanvragers. Ongeveer 3-4 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over L.INT? Neem dan contact op met:

Hanneke Jansen

Programmamanager

Christiaan Seemann

Programmamanager

Teun van Haaren

Programmamanager

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Past de L.INT-regeling niet bij jou? Regieorgaan SIA financiert bijvoorbeeld ook onderzoek in samenwerking met de publieke sector (RAAK-publiek) en langdurend onderzoek (RAAK-PRO). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze financieringsmogelijkheden.