Indieningsronde februari 2024

In totaal is € 100.000 beschikbaar. Je krijgt maximaal € 10.000 per aanvraag.

 • Ronde open 22 november 2023
 • Deadline voor aanvragen 20 februari 2024, 14.00 uur
 • Voorselectie Eind februari
 • Aanleveren antwoorden op vragen commissie en pitchvideo maart 2024
 • Overleg beoordelingscommissie Eind maart 2024
 • Besluit en bekendmaking april 2024

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over Innofest X SIA. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven de call for proposals onderaan de pagina goed door. Hier vind je ook het aanvraagformulier.

Aanvragen

Lectoren en senior en docent-onderzoekers van hogescholen kunnen een aanvraag indienen. Dat kan vanaf de publicatie van de call for propopals tot dinsdag 20 februari 2024 om 14.00 uur. Let op: dit is een harde deadline, ben je te laat dan kunnen we je aanvraag helaas niet meenemen. Na de sluitingstijd toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call staan.

Samenstelling team

De projectleider van het team is een lector of senior/docent-onderzoeker. Ook neemt minimaal 1 mkb-onderneming deel in het team

Daarnaast kan het team bestaan uit:

 • onderzoekers
 • studenten
 • praktijkpartners

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk en op basis van onderstaande criteria komt de commissie tot 13 projecten die een pitchvideo inleveren van een minuut en een aantal vragen van de commissie beantwoorden.

Vervolgens beoordeelt de commissie opnieuw op deze criteria:

 • De mate waarin een sportevenement of festival een logische proeftuin is en van toevoegende waarde is voor de testcase.
 • De mate waarin de testcase een (tussen)resultaat, concept, innovatie, of experiment uit praktijkgericht onderzoek betreft.
 • De mate waarin de testcase een innovatie betreft die bijdraagt aan het stimuleren van sporten en sportieve beweging of verduurzaming van sport en accommodaties.
 • De mate waarin aandacht voor de doorwerking van de beoogde innovatie in de praktijk is in de motivatie in het aanmeldformulier alsmede de samenstelling van het team.
 • De mate waarin het verhaal achter de testcase overtuigend is en bijdraagt aan bekendheid van praktijkgericht onderzoek onder een breder publiek.

Start en uitvoering

Is je aanvraag toegekend? Dan gaat Innofest op zoek naar een geschikte testplek en begeleidt je richting de test met onder andere 3 lessen van een innovatie-expert. Vanuit Regieorgaan SIA krijg je maximaal € 10.000 om de kosten te vergoeden van bijvoorbeeld het aanpassen van je prototype of het opzetten van een experiment. De test voer je uit in het jaar 2024 op een festival of sportevenement. Innofest doet een voorstel voor een geschikte locatie.

Aanvraag indienen

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

In de call for proposals vind je alle informatie die je nodig hebt om een aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier is een dummy (het originele document staat in ons aanvraagsysteem ISAAC) en laat zien welke informatie je moet aanleveren om een aanvraag te doen.

Contact

Meer weten over Innofest X SIA Sport? Of heb je een vraag? Neem contact op met:

Jerry Verschuren

Programmamanager

Coördinatie KIEM, KIEM ST, KIEM GoFood, SPRONG, SPRONG GROEN, SPRONG MOOI

Foto in header: Marathon Eindhoven Golazo