Indieningsronde oktober 2024

open L.INT: Lectoraten en instituten - 2 ophaalmomenten

In totaal is € 3 miljoen beschikbaar in deze call. Je krijgt maximaal
€ 300.000 per aanvraag.

Ophaalmomenten:
 • Ronde open 21 november 2023
 • Deadline aanmelden nieuwe instituten 6 augustus 2024
 • 2e ophaalmoment en sluiting 1 oktober 2024, 14.00 uur
 • Schriftelijke reactie commissie november 2024
 • Interview december 2024
 • Beoordeling en besluit januari 2025
 • Bekendmaking februari 2025

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

2 ophaalmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 1 oktober 2024, 14 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast is er nog 1 ander ophaalmoment op 5 maart 2024 (zie ook de tijdlijn bovenaan deze pagina).

Als we het totale bedrag toekennen voor de sluitingsdatum (1 oktober 2024), sluit de ronde eerder. Dat communiceren we dan via deze website.

Na elk ophaalmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan nemen we de aanvraag in behandeling.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op 3 criteria.

 • Onderzoekssamenwerking
  De onderzoekssamenwerking is een meerwaarde voor zowel de hogeschool als het instituut en biedt voldoende potentieel om voortgezet te worden na afloop van de L.INT-subsidie. Ook zijn relevante mkb-ondernemingen of publieke organisaties aangesloten, die meerwaarde hebben voor alle partners.
 • Inbedding
  Het thema moet voldoende aansluiten bij de lopende onderzoeksactiviteiten van de hogeschool en het instituut. Het lectoraat sluit aantoonbaar aan bij andere relevante lectoraten van de hogeschool en andere onderzoeksgroepen van het instituut.
 • Trajectplan
  De onderzoekslijn is helder uitgewerkt en onderbouwd vanuit een behoefte uit de beroepspraktijk. De doelstelling van het lectoraat is duidelijk onderbouwd en past binnen een KIA. Het trajectplan is haalbaar en uitvoerbaar en het lectoraat heeft een duidelijke visie op doorwerking van de resultaten van het traject richting onderwijs, praktijk en onderzoeksgemeenschap.

Beoordelingsproces

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag eerst schriftelijk. Vragen en opmerkingen krijg je voorgelegd. De beoordelingscommissie nodigt jou en het betrokken instituut uit voor een gesprek over de aanvraag.

De beoordelingscommissie stelt haar definitieve beoordeling voor de aanvraag vast op basis van de aanvraag, de 1e schriftelijke beoordeling en het interview. Bij het honoreren van aanvragen wordt het principe van first come, first served gehanteerd.

Eisen aan consortiumpartners

 • De hogeschool gaat een samenwerkingsverband aan met een instituut en eventueel ook met andere hogescholen of instituten in de vorm van een L.INT-lectoraat.
 • Minimaal 2 partijen uit de beroepspraktijk zijn consortiumpartner, dit kunnen mkb-ondernemingen en/of publieke organisaties zijn.
 • De hogeschool draagt minimaal € 200.000 bij in geld of in natura.
 • Het onderzoeksinstituut draagt minimaal € 200.000 bij in geld of in natura. Onderdeel daarvan zijn de onderzoeksfaciliteiten voor het L.INT-lectoraat.
 • Voor overige consortiumpartners (mkb-ondernemingen of publieke organisaties) gelden geen cofinancieringseisen.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering L.INT-lectoraat

Is je aanvraag toegekend? Dan start de L.INT-lector uiterlijk 6 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Gedurende de looptijd van het traject ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina Projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over L.INT of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Hanneke Jansen

Programmamanager

Christiaan Seemann

Programmamanager

Teun van Haaren

Programmamanager