Indieningsronde mei 2023

open Meer impact op extramurale zorg

In totaal is € 570.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 285.000 per aanvraag.

 • Opening ronde 26 januari 2023
 • Sluitingsdatum 11 mei 2023, 14.00 uur
 • Beoordeling en hoor en wederhoor juni, juli 2023
 • Beoordeling en besluit augustus 2023
 • Bekendmaking september 2023

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 4 criteria:

 • Aansluiting op de voorgaande projecten
  Sluit het projectplan aan bij het vorige project en wordt eerder opgedane kennis gebruikt en/of verder uitgewerkt?
 • Vraagarticulatie
  Sluit de vraag aan bij de centrale missie en missie 2 van de KIA Gezondheid & Zorg en is deze aanwijsbaar relevant voor praktijkprofessionals?
 • Netwerkvorming
  Hebben praktijkpartners een actieve rol in het onderzoek en is er voldoende kennis en kunde in het consortium om het onderzoek uite te voeren?
 • Onderzoeksplan
  Is de onderzoeksvraag specifiek en afgebakend en vloeit deze logisch voort uit de praktijkvraag en state of the art-beschrijving?

Het criterium aansluiting op de voorgaande projecten wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 50%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 25%.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door ten minste 2 hogescholen en 2 mkb-ondernemingen.
 • Ook kennisinstellingen, koepel- of brancheorganisaties, beroepsverenigingen, en bestuurlijke eenheden zoals gemeenten en provincies kunnen deelnemen aan het consortium.
 • De consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 50% bij aan de totale projectkosten. De cofinanciering kan zowel in geld of in natura plaatsvinden.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Tijdens de looptijd van het project houd je Regieorgaan SIA op de hoogte van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek of de begroting ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over de regeling Meer impact op extramurale zorg of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Anne Binnendijk
Programmamanager

KIEM Sport, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg