Meer impact op extramurale zorg

  • Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb
  • De subsidie is maximaal € 285.000 per aanvraag
  • De partners in het onderzoek dragen 50% bij aan de totale projectkosten
Indieningsronde mei 2023

Inhoud

Doel meer impact op extramurale zorg

De subsidieregeling Meer impact op extramurale zorg is een samenwerking tussen Regieorgaan en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en is onderdeel van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Gezondheid & Zorg 2020-2023.

De regeling bouwt voort op de regeling Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg (2020). Met Meer impact op extramurale zorg stellen we financiering beschikbaar voor samenwerkingsverbanden van 2 of meer projecten vanuit de 9 eerder gehonoreerde projecten. Deze projecten krijgen de kans om verder te bouwen op de kennis die zij hebben opgedaan.

Hiermee streven wij naar een verdere doorwerking van de projectresultaten én een grotere impact; zowel maatschappelijk als economisch.

Missie II: Zorg in de leefomgeving

Het gekozen onderwerp van de aanvraag moet – net als in de vorige regeling – bijdragen aan missie II Zorg in de leefomgeving van de KIA Gezondheid & Zorg: “In 2030 wordt 50% meer zorg in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd samen met het netwerk rond mensen. Het faciliteert deelname van eenieder in onze samenleving.”

Financiering van onderzoek

Alleen penvoerende hogescholen van lopende projecten uit de regeling Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, met indieningsronde november 2020, kunnen een aanvraag indienen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 285.000. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 50% van het onderzoeksbudget bij. Dit kan in geld of in natura.

Gesloten ronde

Details bekijken

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 3 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Ongeveer 4 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over de regeling Meer impact op extramurale zorg of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Anne Binnendijk

Programmamanager

Thema Gezondheid & Zorg, KIEM Sport, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, Meer impact op extramurale zorg, SPRONG MOOI