Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

  • Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb
  • De subsidie is maximaal € 300.000 per aanvraag
  • De partners in het onderzoek dragen 50% bij aan de totale projectkosten

Inhoud

Doel Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

De subsidieregeling Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg is een samenwerking tussen Regieorgaan en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en is onderdeel van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Gezondheid & Zorg 2020-2023. Binnen deze KIA zijn 5 missies en een centrale hoofdmissie opgesteld.

De hoofdmissie: in 2040 leven alle Nederlanders ten minste 5 jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen.

Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg sluit direct aan op missie 2: in 2030 wordt 50% meer zorg in de eigen leefomgeving georganiseerd, in plaats van in zorginstellingen, samen met het netwerk rond mensen. Resultaat van onderzoek vanuit deze regeling stelt burgers met 1 of meerdere gezondheidsaandoeningen in staat hun eigen leefomgeving beter te organiseren. Bijvoorbeeld met hulp van hun omgeving en technologie.

Meer mens, minder patiënt

Onderzoek richt zich op:

  • de manier waarop burgers in hun eigen informele omgeving worden geholpen met zorg;
  • de interactie tussen mens en technologie in zorgsituaties;
  • de rol van professionals in de zorgomgeving van burgers.


Onderzoek gebeurt in samenwerking tussen hogescholen, burgers, innovatieve bedrijven, overheden en andere relevante partners. Dit leidt tot bruikbare, beschikbare en betaalbare oplossingen die meteen hun plek vinden in de praktijk. Projectresultaten dragen daarnaast bij aan innovatie van het zorgonderwijs. En het ontwikkelen van een lerende omgeving voor projectbetrokkenen, zoals docenten en studenten van de hogeschool.

Financiering van onderzoek

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool, dan kun je in 2020 voor 10 november financiering aanvragen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 300.000. Je kunt meerdere aanvragen indienen. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 50% van het onderzoeksbudget bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus € 600.000.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 6 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Ongeveer 4 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over de regeling Praktijkgericht onderzoek extramurale zorg of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Anne Binnendijk

Programmamanager

Thema Gezondheid & Zorg, KIEM Sport, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, Meer impact op extramurale zorg, SPRONG MOOI