Indieningsronde december 2024

open Financiering Professional Doctorate-kandidaten - 4 ophaalmomenten

In totaal is € 14.465.200 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal € 249.400 per aanvraag.

Ophaalmomenten:
 • Opening ronde 23 januari 2024
 • Deadline aanleveren commissieverslag 17 juni 2024, 23.59 uur
 • Besluit over commissieverslag augustus/september 2024
 • 3e ophaalmoment 9 september 2024, 14.00 uur
 • Toetsing door bureau september 2024
 • Toetsing commissie en besluit bestuur september/oktober 2024
 • Bekendmaking begin november 2024

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

4 ophaalmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 2 december 2024, 14.00 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast zijn er 3 andere ophaalmomenten: 4 maart, 13 mei en 9 september 2024 (zie de tijdlijn bovenaan deze pagina). Als we het totale bedrag toekennen voor de uiterste sluitingsdatum (2 december 2024), sluit de ronde eerder en vervallen de overige ophaalmomenten.

Na elk ophaalmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan begint op dat moment de toetsingsprocedure.

Toetsingsprocedure

De commissie toetst de aanvragen - inclusief preadvies van een medewerker van Regieorgaan SIA - op de volgende voorwaarden.

Voorwaarden met betrekking tot de kandidaat

 • Er is een onderbouwd positief oordeel over de geschiktheid van de kandidaat door de Graduate Commissie.
 • De PD-kandidaat beschikt over een afgeronde universitaire of hbo-master (of equivalent).
 • De PD-kandidaat beschikt over aantoonbare relevante praktijkervaring en praktijkinzichten.

Voorwaarden met betrekking tot het voorstel

 • Er is een onderbouwd positief oordeel over de geschiktheid van het PD-voorstel door de Graduate Commissie.

Voorwaarden met betrekking tot het consortium

 • Er is een onderbouwd positief oordeel over de geschiktheid van het consortium door de Graduate Commissie.
 • Aan de begeleidingscommissie nemen ten minste 2 lectoren deel met aantoonbare kennis en expertise op EQF8-niveau.
 • Vanuit de praktijk zijn 2 professionals lid van de begeleidingscommissie. Deze professionals hebben tenminste masterniveau. Tenminste 1 van de professionals in de begeleidingscommissie is beslissingsbevoegd.

Financiële voorwaarden

 • Het aangevraagde subsidiebedrag voor de loonkosten van de PD-kandidaat is niet meer dan € 236.000.
 • Het aangevraagde subsidiebedrag voor reis- en studiekosten is niet meer dan € 13.400.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de partners in het PD-traject over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering traject

Is de aanvraag toegekend? Binnen 4 weken na de startdatum van de PD-kandidaat dien je in ISAAC het door het College van Bestuur van de hogeschool ondertekende formulier 'Aanstelling PD-kandidaat’ in. De 1e termijnbetaling gebeurt 4 weken daarna.

Tijdens de looptijd van het traject houd je Regieorgaan SIA op de hoogte van de voortgang. Regieorgaan SIA monitort het traject. Daarbij wordt een onafhankelijke monitoringscommissie ingezet. Dit is dezelfde commissie als de commissie die de toetsing uitvoert.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over de financiering van professional doctorate-kandidaten? Neem dan contact op met:

Maartje Harmelink

Programmamanager

Pilot Professional Doctorate