Onderzoek in de praktijk

In 2020 startten we onder meer met debatreeks De Koplopers, honoreerden we projecten binnen City Deal Kennis Maken en werd er samen met Innofest geheel coronaproof een slim kooktoestel getest.

Inhoud

Baliedebatten

Eind 2020 startten we samen met debatcentrum De Balie de debatreeks De Koplopers. Lectoren en onderzoekers gaan in gesprek met politici en professionals uit de praktijk over transities in energie, landbouw of andere onderwerpen rondom innovatie. De 1e aflevering stond in het teken van kringlooplandbouw. Lectoren Ron Methorst (Aeres Hogeschool) en Marleen Janssen Groesbeek (Avans Hogeschool) gaven hun visie op de transitie naar duurzamere landbouw.

City Deal Kennis Maken: de stad als living lab

Binnen het programma City Deal Kennis Maken werken onderzoekers met grote groepen studenten van verschillende opleidingen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem in de stad. Voor de studenten een waardevolle en onvergetelijke leerervaring en voor de gemeentes een goede manier om de kennis en expertise van hogescholen en universiteiten optimaal te benutten voor hun stad. In 2020 honoreerden we 15 initiatieven voor onderzoek naar de optimalisatie van dit soort rijke leeromgevingen binnen de City Deal Kennis Maken.

Studenten zitten aan tafel en zijn in gesprek met elkaar

Studenten werken met elkaar aan het oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de stad

Campinggasten testten innovatie

Onderzoekers van HAN University of Applied Sciences ontwikkelden de Cook3r, een slim kooktoestel dat aanwijzingen geeft tijdens het koken. Met het apparaat kunnen mensen met bijvoorbeeld alzheimer langer thuis blijven wonen. De regeling Innofest X SIA maakt het mogelijk dat onderzoekers dit soort innovaties kunnen testen op een festival. Op een festival kan in korte tijd veel feedback opgehaald worden. Veel festivals en tests gingen niet door in 2020. Innofest vond alternatieve testlocaties: 35 gasten van Camping Stortemelk testten de Cook3r op Vlieland.

Een vrouw, man en kind testen Cook3er, het slimme kooktoestel

Gasten van camping Stortemelk op Vlieland testen Cook3r, een slim kooktoestel dat aanwijzingen geeft tijdens het koken