Voorwoord

Huib de Jong, waarnemend voorzitter van het bestuur van Regieorgaan SIA, trapt de publicatie van het Jaarbericht 2020 af.

Praktijkgericht onderzoek gaat door

Lectoren en onderzoekers van hogescholen stonden het afgelopen jaar voor ongekende uitdagingen. Onderzoek doen in en met de praktijk stuitte op de periodes van lockdown, niet beschikbaar zijn van personeel bij partners of gebrek aan tijd bij onderzoekers die veel tijd en aandacht aan het onderwijs op afstand moesten besteden.

Portret van Huib de Jong

Regieorgaan SIA heeft zoveel mogelijk steun geboden om het onderzoek door te laten gaan. Door onderzoeksprojecten de mogelijkheid te geven langer door te lopen of door toekenning van extra financiering voor het aanpassen van de uitvoering aan de nieuwe werkelijkheid. Ook hebben we in korte tijd een regeling ontwikkeld die hogescholen de kans bood de infrastructuur rondom het onderzoek te versterken.

Bijzonder blij ben ik om te zien dat deze impuls niet alleen is ingezet om onderzoeksgroepen in stand te houden, maar ook voor de uitbouw van open science en datamanagement. Een moeilijke tijd, maar ook een tijd waarin werd bevestigd hoe belangrijk het praktijkgericht onderzoek is voor de sociaaleconomische ontwikkeling van ons land en voor het onderwijs.

Dit was ook een van de belangrijkste conclusies in het evaluatierapport Het vizier op scherp. Een commissie onder leiding van Marieke Schuurmans evalueerde Regieorgaan SIA. In haar rapport geeft de commissie aan onder de indruk te zijn van de inzet van Regieorgaan SIA. Tegelijkertijd stelt zij vast dat er nog het nodige kan verbeteren. We zijn de commissie dankbaar voor hun positief-kritische werk en komen dit jaar nog met concrete voorstellen om aan de adviezen tegemoet te komen.

Hoe belangrijk praktijkgericht onderzoek is bevestigde ook minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Zij benadrukte hierin de rol die het onderzoek van hogescholen speelt bij maatschappelijke uitdagingen, de kwaliteit van het onderwijs en bij innovatie in de beroepspraktijk. Expliciet noemde zij hierbij de bijdrage van Regieorgaan SIA aan de Nationale Wetenschapsagenda en het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Onderzoek van hogescholen staat op de kaart en het is goed om langs verschillende kanten de complimenten voor het werk van het Regieorgaan SIA in ontvangst te nemen. Onze rol gaan we verder versterken, uiteraard in nauwe samenwerking met de hogescholen. Door nieuwe samenwerkingen aan te gaan, zoals met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het gebied van sportonderzoek, en door de impact van het onderzoek nog meer uit te dragen. Met ongetwijfeld als een van de hoogtepunten de uitreiking van de Deltapremie aan 2 lectoren in november 2021.

Na het uitdagende jaar 2020 wens ik alle onderzoekers toe dat we snel kunnen terugkeren naar normalisering van de omstandigheden.

Huib de Jong
waarnemend voorzitter bestuur Regieorgaan SIA