Deltapremie van €500.000 voor Janine Stubbe en Reint Jan Renes

6 November 2023

Lectoren Janine Stubbe van Codarts Rotterdam en Reint Jan Renes van Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn de winnaars van de 3e editie van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

Grensverleggend onderzoek

Ze ontvangen beiden een premie van € 500.000 voor hun grensverleggende onderzoek naar de fysieke en mentale gezondheid van onder meer podiumkunstenaars en de gedragspsychologie achter het maken van duurzame keuzes. Deze lectoren tonen aan dat hogescholen met hun onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf feliciteerde de winnaars. Dijkgraaf: “Het fysieke en mentale welzijn van jonge mensen en het stimuleren van klimaatvriendelijke keuzes in het dagelijks leven zijn niet alleen 2 onderwerpen die relevant zijn voor de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen, maar liggen mij persoonlijk ook nog eens zeer na aan het hart. Echt mooie voorbeelden van praktijkgericht onderzoek die over grenzen van het vakgebied kijken en waarmee we samen verder komen.”

De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Deltapremiewinnaars laten bij uitstek zien waar praktijk en onderzoek op een innovatieve en impactvolle manier samenkomen. Met resultaten die doorwerken in de maatschappij.

Winnaars Deltapremie 2023

De demissionair minister van OCW, Robbert Dijkgraaf, tussen winnaars Reint Jan Renes en Janine Stubbe. Links op de foto voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen en rechts Huib de Jong, voorzitter Regieorgaan SIA.

Prestaties verbeteren en blessures voorkomen

Lector Performing Arts Medicine Janine Stubbe van Codarts is een echte ambassadeur voor het praktijkgericht onderzoek, aldus de selectiecommissie. Stubbe heeft een landelijke onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor de podiumgeneeskunde opgezet en staat hiermee aan de basis van een nieuw vakgebied. Haar onderzoek richt zich op het terrein van de fysieke en mentale gezondheid van studenten, dansers, musici, circusartiesten en sporters om zo gezondheidsklachten te voorkomen en prestaties te verbeteren. Ruim 2.000 podiumkunstenaars gebruiken haar gezondheidsmonitor, één van de resultaten van haar onderzoek. Met deze monitor krijgen podiumkunstorganisaties inzicht in de omvang, aard en risicofactoren van blessures en mentale klachten.

Janine Stubbe


Stubbes impact is ondanks haar zeer specifieke onderzoeksgebied enorm, omdat ze verbinding zoekt met andere sectoren. Zo ontwikkelde ze een applicatie om het welzijn van mbo- en hbo-studenten te monitoren en leverde ze een innovatief elektronisch patiëntendossier op voor fysiotherapeuten. Stubbe: “Het winnen van de Deltapremie bevestigt dat wij uitblinken in het begeleiden van uitblinkers in dans, muziek, circus en sport. Met deze prijs kan Codarts haar internationale koppositie op het gebied van blessurepreventie, presteren onder druk en studentenwelzijn behouden en zelfs verder uitbreiden.”

Gedragsinterventies voor daadwerkelijk verandering

Wat motiveert mensen, ondanks de vele belemmeringen in hun dagelijks leven, om echt klimaatvriendelijkere keuzes te maken? Reint Jan Renes van de HvA is lector Psychologie voor een Duurzame Stad. Renes onderzoekt hoe mensen komen tot duurzaam gedrag, gedrag waarmee we het milieu zo weinig mogelijk of zelfs helemaal niet belasten. De selectiecommissie ziet in hem een echt boegbeeld voor het praktijkgericht onderzoek.

Hij is een autoriteit op het gebied van gedragsverandering en wil met zijn lectoraat impact maken in de ‘rommelige echte wereld’, waarbij de toepasbaarheid van het onderzoek in de complexe beroepspraktijk voorop staat. Bij zijn onderzoeksprojecten staan vraagstukken rondom duurzaam gedrag in grote steden centraal. Steden worden geconfronteerd met complexe transitie-opgaven, zoals de circulaire economie, de energietransitie en duurzame mobiliteit. Renes: “Iedereen binnen het lectoraat en onze nieuwe master Klimaatpsychologie en -gedrag werkt ontzettend hard om het verschil te maken voor toekomstige generaties. Het voelt goed dat dit wordt gezien en gewaardeerd.”

Reint Jan Renes


De selectiecommissie is zeer positief over de zichtbaarheid van Renes, het landelijke bereik van zijn onderzoek en de breedte van zijn publicaties en de andere manieren waarmee Renes de kennis die opgedaan wordt, verspreidt. Door theorieën te valideren in de praktijk en praktijkinzichten om te zetten in wetenschappelijk onderzoek draagt Renes bij aan de doorontwikkeling van zijn onderzoeksdomein.

Onafhankelijke selectiecommissie

Een onafhankelijke selectiecommissie selecteerde beide winnaars. Deze commissie bestond uit 5 experts onder leiding van Eppo Bruins, Voorzitter Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI).

Motivering van de commissie

Lees het volledige rapport van de commissie.

Credits

Foto Janine Stubbe door Tessa Veldhorst, De Schaapjesfabriek; foto Reint Jan Renes door Monique Kooijmans; foto's uitreiking door Sven Weijman.