SIA-congres 2023: terugblikken en vooruitkijken in samenspel

20 November 2023

Op 16 november ontvingen we ruim 400 mensen op het SIA-congres. Met een flashmob, een speelruimte, en veel mooie inhoudelijke gesprekken gaven we inhoud aan het thema praktijkgericht onderzoek in samenspel.

20 jaar praktijkgericht onderzoek

SIA-voorzitter Huib de Jong benadrukte bij de opening de grote rol die samenspel altijd heeft gespeeld in de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek, en hoe het onderzoek in 20 jaar een wezenlijk onderdeel is geworden van het takenpakket van de hogeschool. Ook deed hij een oproep aan toekomstige regeringen om de basisfinanciering van hogescholen structureel op orde te maken.

Na een interview met Deltapremiewinnaars Reint Jan Renes (Hogeschool van Amsterdam) en Janine Stubbe (Codarts) stelden de genomineerden voor de RAAK-award zich voor aan de congresgangers. De projecten lieten goed de veelzijdigheid van praktijkgericht onderzoek zien en liepen uiteen van online jongerenwerk tot klimaatadaptieve bedrijventerreinen.

Samen tot oplossingen komen

Om te benadrukken hoe belangrijk samenwerking is in het praktijkgericht onderzoek ging het publiek in kleine groepjes onder leiding van dagvoorzitter Karl Raats aan de slag met de vragen van lectoren Femke Kaulingfreks (Hogeschool Inholland) en Stephan Corporaal (Saxion). Met 5 tot dan toe onbekenden kwamen de deelnemers tot mooie ideeën over hoe we bijvoorbeeld de ‘eilandjes’ tussen mbo, hbo en wo kunnen doorbreken.

Deelsessies en randprogramma

In de verschillende inhoudelijke deelsessies kon het publiek luisteren naar, of in gesprek over, een veelvoud van onderwerpen die momenteel spelen in de wereld van het praktijkgericht onderzoek: zo ging het over het Groeifonds, de culturele sector en praktijkgericht onderzoek in 2033. In een intieme interviewsetting ging Karl Raats in gesprek met o.a. de Deltapremiewinnaars, SIA-directeur Mariska van der Giessen en de schrijfster van ons jubileumboek Helen Jochems.

Speelruimte

In de Speelruimte konden congresbezoekers aan de slag met verschillende uitkomsten van praktijkgericht onderzoek gevat in een spel of beleving. Zo was het mogelijk om met een VR-bril te ervaren hoe het is om als dementerende deel te nemen aan een sociale situatie zoals een verjaardag (Avans Hogeschool), of een spel te spelen rondom het duurzaam overnemen van een boerenbedrijf (Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool)

RAAK-award

We sloten de dag af met de uitreiking van de RAAK-awards voor het project Diadema (Van Hall Larenstein). De publieksprijs ging naar Circulaire Katoencascade (Avans Hogeschool).

Deelnemers bedankt

Regieorgaan SIA bedankt alle deelnemers, sprekers, vrijwilligers in de speelruimte, en iedereen die ons heeft geholpen er een onvergetelijke dag van te maken.